Societe Generale Експресбанк (SGEB) - Депозити, фирми - стандартни | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни


Оптима Капитал


Срочните депозити Оптима Капитал са подходящи за всяка фирма, която разполага със свободни средства за период по-дълъг от един месец.


 
Срочните депозити Оптима капитал ви дават възможност да:
 • получите по-висока доходност от тази по разплащателната сметка
 • планирате и управлявате по-добре свободните парични средства на компанията
 • бъдете по-гъвкави по отношение на това как да получавате лихвите по депозита

  За кого са предназначени срочните депозити Оптима капитал?

  Срочните депозити Оптима Капитал са подходящи за всяка фирма, която разполага със свободни средства за период по-дълъг от един месец.

  Какво представляват срочните депозити Оптима капитал?

  Това са срочни депозити в BGN, EUR, USD, CHF и GBP. Минималната сума за откриване на депозит в лева е 500 лв., във валута – 500 EUR/USD или тяхната равностойност в друга валута. Societe Generale Експресбанк предлага депозити със срок един, три, шест месеца, една или две години.
Лихви
За суми, равни или по-големи от посочените по-долу, Societe Generale Експресбанк олихвява срочните депозити като прилага лихва плюс добавка за съответния вид срочен депозит:
 
За суми, надвишаващи посочените в таблицата, автоматично получавате надбавка съгласно текущите преференциални условия на Банката.
 
BGN EUR USD GBP CHF
50 000 25 000 25 000 50 000 100 000

Олихвяване
Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения срок.
 
Ползване на лихвата без прекратяване на срочния депозит Оптима Капитал
Societe Generale Експресбанк ви дава възможност сами да изберете как да ползвате лихвата след изтичанe срока на депозита, като заявите това при сключване на Договора за:
 • депозит с капитализация на лихвата - на падежната дата начислената лихва се добавя към първоначално депозираната сума за нов срок при същите условия
 • депозит с изплащане на лихвата на падежа - на падежната дата начислената лихва не се добавя към първоначално депозираната сума, а се прехвърля по посочената от вас сметка и може да бъде изтеглена по всяко време
 
Прекратяване на срочния договор
 • При настъпване на падежа - при желание от ваша страна да не подновявате договора за депозит след изтичане на падежа вие имате възможност предварително да заявите пред Банката желанието сумата и лихвата по депозита да се прехвърлят в посочена от вас сметка
 • Преди настъпване на падежа - при предсрочно прекратяване на Договора за депозит Societe Generale Експресбанк намалява договорената лихва съгласно условията на продукта
 
Тегленето на депозита може да се извършва лично от вас след представяне на документ за самоличност и оригиналния Договор за депозит или от упълномощено от вас лице. Разпореждането с депозита може да се извършва само в клона на банката, където е бил открит.

Oще услуги на банката

Контакти

Societe Generale Експресбанк АД, Варна

Зелена линия - 0800 18 888 -eдинен безплатен номер за цялата страна. Работно време: всеки делничен ден от 8.30 до 19.00 часа, Събота от 10.30 до 14.00 часа.
За абонати на аналогови централи, стойността на обаждането е на цената на един градски разговор

Централно управление
Варна 9000
бул. “Вл. Варненчик” 92
тел. 052/ 686 100
факс 052/ 601 681
телекс 77303
SWIFT TTBB BG 22
e-mail: [email protected]
www.sgeb.bg

Клон София 1303
бул. "Ал. Стамболийски" 73
тел. 02 937 0476, факс 02 981 7917
телекс 23659
Работно време:
- 08:30 - 16:50 - понеделник до петък.
Някои клонове са с удължено работно време