17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица

Сметка FlexSave

Сметка FlexSave Ви дава възможност да управлявате своите средства по-ефективно чрез Вашата разплащателна сметка и интернет банкиране.

Средствата по сметка FlexSave предоставят допълнителна сигурност, могат да бъдат използвани за планирани бъдещи покупки и инвестиции или при извънредни нужди.

  • Сметката се открива заедно с разплащателна сметка в съответната валута;
  • Лихвен процент: 0,02%;
  • Валута - BGN и EUR;
  • Минимално салдо - не се изисква;
  • Срочност - безсрочна;
  • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване;
  • Олихвяване - лихвата се изплаща ежемесечно по разплащателна сметка, след приспадане на дължимия данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица. Лихвеният процент е годишен и се начислява на база 365/360.

Предимства:

  • Получавате висока доходност и гъвкавост при необходимост от средствата;
  • Възможност за неограничени трансакции между Вашите разплащателна сметка и FlexSave сметка;
  • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране.

  

Oще услуги на банката

Контакти

ПроКредит Банк (България) EАД, София
Телефонно банкиране - 0700 170 70 (на цената на един градски разговор); 1700 170 70 (за абонати на A1 според тарифния план)
Централен офис
София 1303, бул. "Тодор Александров" 26
Tel: 0700 1 70 70
Fax: (++359 2) 813 51 10
contact@procreditbank.com
www.procreditbank.bg
Работно време на клоновете в София:
делнични дни: 8:30 - 19:30 ч.
събота: 10:00 - 16:00 ч.

Зони 24/7

Работно време на клоновете в София:

делнични дни: 8:30 - 17:30 ч.