17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


Овърдрафт и кредитна линия

 
При периодична нужда от оборотни средства можете да се възползвате от кредитните ни продукти Овърдрафт или Кредитна линия. Предимството на тези продукти е, че ползвате многократно сумите от одобрения кредитен лимит и плащате лихва единствено за усвоената част от него.

Овърдрафт е кредитен лимит по разплащателна сметка, подходящ за посрещането на краткосрочни нужди на бизнеса. Размерът на овърдрафта се определя спрямо банковия оборот на фирматаИзползваната сума от овърдрафта се увеличава с извършване на плащания от фирмената сметка към доставчици и намалява автоматично с постъпване на парични средства по същата сметка.

Кредитна линия е подходяща за финансиране на всички текущи дейности на вашия бизнес, без да е необходимо многократно да кандидатствате за кредит през годината. След одобрение на лимит, средствата се усвояват чрез искане от страна на клиента. Използваната сума от линията се погасява с подадена молба от клиента след захранване на разплащателната му сметка.
 

  • Увеличаване на асортимента;
  • Въвеждане на нови продукти;
  • Заплащане на задължения към доставчици и подизпълнители;
  • Попълване на оборотни средства при забавени вземания от клиенти или държавни институции;
  • Рефинансиране на краткосрочни задължения.

 

Oще услуги на банката

Контакти

ПроКредит Банк (България) EАД, София
Телефонно банкиране - 0700 170 70 (на цената на един градски разговор); 1700 170 70 (за абонати на A1 според тарифния план)
Централен офис
София 1303, бул. "Тодор Александров" 26
Tel: 0700 1 70 70
Fax: (++359 2) 813 51 10
contact@procreditbank.com
www.procreditbank.bg
Работно време на клоновете в София:
делнични дни: 8:30 - 19:30 ч.
събота: 10:00 - 16:00 ч.

Зони 24/7

Работно време на клоновете в София:

делнични дни: 8:30 - 17:30 ч.