Инвестбанк - Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)




„Инвест Растеж”: Стандартен инвестиционен кредит



 • Инвестиционен кредит, предназначен за нуждите на бизнеса в BGN и EUR:
   • за покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства;
   • за ново строителство, реконструкция и разширение;
   •  за покупка на недвижима собственост  /офиси, търговски помещения, производствени помещения,   складови помещения/
   • за рефинансиране на кредити с аналогични параметри.
 • Финансиране до 80% от размера на инвестицията
 • Срок за погасяване до 10 години
 • Гратисен период – до 18 месеца при кредити, обезпечени с ипотека и до 12 месеца при кредити, обезпечени с машини, съоръжения, оборудване и др.
 • Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
 • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
 • Обезпечение:
   • ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда;
   • ипотека върху селскостопанска земя;
   • залог машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията
   • блокирани парични средства по сметка в Банката.

Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.

 • Атрактивни бонуси и отстъпки:
   • възможност за издаване на фирмена кредитна карта с преференциални условия

„Инвест Динамика”: Стандартен кредит за оборотни средства

 • Краткосрочен/Средносрочен кредитен продукт, предназначен да покрива нуждите на клиентите от оборотни средства, предлаган под формата на следните кредитни ангажименти:

- Овърдрафт по разплащателна сметка.

- Кредит със стандартен погасителен план.

- Револвираща кредитна линия.

 • Кредитът се отпуска в BGN и EUR
 • Максимален размер 200 000 BGN или съответната равностойност в EUR за всички клиентски рейтинги, на база официално декларираните нетни приходи от продажби за последната финансова година.
 • Максимален срок до 36 месеца  за кредити със стандартен погасителен план
 • Изгодни лихвени проценти и възможност за ползване на лихвени бонуси
 • При кредити до 100 000 лева банката не изисква за обезпечение ипотека
 • Обезпечение:

- ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда или производствена сграда;

-  ипотека върху селскостопанска земя;

- залог машини, транспортни средства, свързани с основната дейност на компанията

-  блокирани парични средства по сметка в Банката.

Застрахователната стойност на застрахованите в полза на банката обезпечения, следва да е в размер не  повече от 100% от пазарната стойност на обезпечението и не по-малък от остатъка по дълга.

 • Атрактивни бонуси и отстъпки:

- възможност за издаване на фирмена кредитна карта с преференциални условия

Oще услуги на банката

Контакти

Инвестбанк АД,
София


За контакти:

Централа

1404 София, бул "България" 83A,
Телефон: 0700 12 555 /за абонати на БТК на цената на един градски разговор от цялата страна/
17 555 /за абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план/
Факс:(02) 854 81 99
Телекс:25106, 25300
e-mail:office@ibank.bg
www.ibank.bg