Инвестбанк - Депозити, фирми - стандартни | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни


Стандартни депозити за фирми


На съхранение за определен срок, парите по депозитните сметки, открити в Инвестбанк АД, се олихвяват при изгодни за клиентите лихвени проценти.

Лихвена скала

Валута

Минимална сума

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

1000

0,10%

0,15% 0,30% 0,50%

EUR

1000

0,10%

0,15% 0,30% 0,50%

USD

1000

0,10%

0,15% 0,20% 0,30%

GBP

1000

0,10%

0,15% 0,20% 0,30%

При предсрочно прекратяване депозитите се олихвяват от датата на откриването до датата на прекратяването с лихвен процент, идентичен с приложимия лихвен процент по разплащателни сметки за юридически лица в съответната валута.

За теглене на суми над 2000 лева или равностойността им във валута се изисква предизвестие:

  • Заявка от 2 /два/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 2000 лева;
  • Заявка от 3 /три/ работни дни до 14,00 часа – за теглене на суми в брой над 1000 валутни единици;
  •  За предизвестие се счита заявка, подадена за теглене в съответната валута, която ще бъде изтеглена в брой, независимо от валутата на сметката;
  • В случай че не е подадено предизвестие Банката си запазва правото да откаже да изплати в брой исканата сума.

Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Oще услуги на банката

Контакти

Инвестбанк АД,
София


За контакти:

Централа

1404 София, бул "България" 83A,
Телефон: 0700 12 555 /за абонати на БТК на цената на един градски разговор от цялата страна/
17 555 /за абонати на мобилните оператори на цена според тарифния им план/
Факс:(02) 854 81 99
Телекс:25106, 25300
e-mail:office@ibank.bg
www.ibank.bg