В стремежа си към стабилизиране на клиентската база чрез обявяване на атрактивни цени по нови депозити банките формират сегмент от потребители на услуги, които в търсенето на най-изгодна оферта лесно сменят кредитната институция. Това се казва в тримесечния бюлетин "Търговските банки" на БНБ. За явлението "банков туризъм" - преливането на депозити на клиенти от банка в банка в зависимост от все по-високите лихви, банкерите предупреждаваха още през пролетта. Този тип клиенти, които прехвърлят средствата си от една в друга кредитна институция с оглед на лихвите, е и групата, която в най-голяма степен е склонна да се поддава на слухове и да е сред факторите, генериращи нестабилност, се посочва още в анализа на централната банка. От друга страна, промените в лихвените равнища по нови или вече отпуснати кредити също повишават напрежението сред длъжниците, е мнението на експертите на БНБ. Така ориентацията на банките към по-високи ценови равнища би могла да се разглежда и като предпоставка за създаване на потенциална ниша на нестабилност, се казва още в анализа. За финансиране на дейността си банките разчитат основно на депозити от домакинства и некредитни институции. Това е основният фактор за защита и увеличаване на пазарния дял на кредитните институции. От централната банка обаче посочват, че независимо от запазените добри параметри и стабилно финансово състояние са налице процеси, водещи до ограничаване на ресурсите, които се използват за покритие на рисковете от дейността. Нараства и уязвимостта на банките към евентуално увеличаване на проблемните кредити. От БНБ посочват още, че има основания за извода, че се стеснява ликвидният потенциал на банките. В анализа на централната банка се казва, че към полугодието резултатите на българските кредитни институции не са отбелязали спад за разлика от представянето на водещи европейски банки. Преобладаващата част от банките управляват капиталовата си позиция по начин, който гарантира добро покритие на основните рискове.