Това каза в Пловдив Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика. Тя участва в среща дискусия на тема "Кой печели от съществуването на социалните предприятия?".

Около 14,5 милиона европейски граждани са заети в социалната икономика.

Социалните предриятия и социалната икономика са нова политика, която навлиза в България и нашите усилия са насочени да направим тази политика да бъде видима, да покажем добрите примери и хората да се възползват от този модел на нова бизнес политика, посочи заместник- министър Петрова.

Социалната икономика дава възможност на хората от уязвимите групи да бъдат активни и да се включат на пазара на труда, другото съществено е, че чрез тази политика се пестят държавни средства, давани за социални помощи и на безработни.

Преди три години Фондация "Национален алианс за работа с доброволци" създава в Пловдив социалното предприятие "Шивашка работилница". За това време шанс да се включат на пазара на труда са поличили около 40 жени, успешно завършили професионалното дуално обучение в социалното предприятие.

Днес своите дипломи за шивачки поличиха успешно завършилите обучението жени от шестата група.