Към края на годината лидер по пазарна капитализация е "Кепитъл Консепт Лимитед" АД с 12,9 млрд. лв., следван от "Първа инвестиционна банка" с 622 млн. лв. и "Софарма" с 577,4 млн. лв., сочат данните на БФБ, цитирани от Инвестор. "Соларпро Холдинг" АД оглави дружествата с най-голямо изменение на пазарната капитализация на основен пазар с ръст от 150% през тримесечието. На второ място е "Северкооп Гъмза Холдинг" АД със 140,57%, следван от "Сила Холдинг" с повишение от 127,6%. От 1 ноември 2017 г. БФБ започна да търгува 20 броя емисии държавни ценни книжа с общ номинал 5,5 млрд. лв., което прави държавните ценни книжа най-големия емитент на БФБ. "Софарма" е лидер както по брой сделки (2245 броя), така и по реализиран оборот (64,4 млн. лв.) през последните три месеца на 2017 г. На второ място по брой сделки се нарежда "Химимпорт" с 1666 сделки, следван от "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 801 сделки и Първа инвестиционна банка с 651 сделки. По отношение на оборота на второ и трето място след фармацевтичната компания се нареждат "Велграф Асет Мениджмънт" АД с близо 12 млн. лв. и "Химимпорт" с 10,5 млн. лв. Традиционно най-много сделки и най-висок оборот е постигнат с акции на публични дружества – 13 182 сделки и оборот от 143,9 млн. лв. По брой на второ място са акциите на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), следвани от компенсаторните инструменти. Отрасловата статистика показва, че лидер по оборот е преработващата промишленост с 69,3 млн. лв. Следва сектор „Финансови и застрахователни дейности“ с 49,2 млн. лв. и „Операции с недвижими имоти“ с 16,3 млн. лв. Най-много сделки са сключени с компании в сферата на финансовите и застрахователни дейности – 7111 сделки. В същото време три от индексите на БФБ отчетоха спадове между октомври и декември. SOFIX се понижи с 1,55% до 677,45 пункта. По-широкият BGBX40 изтри 1,74% от стойността си до 132 пункта, а равнопретегленият BGTR30 отписа 0,59% до 555,98 пункта. Единствено секторният BGREIT отчете ръст от 1,06% до 116,1 пункта. Сред инвестиционните посредници с най-голям брой сделки на основния пазар за тримесечието лидер е „Карол“ с 8473 сделки, следван от „Елана Трейдинг“ с 4228 сделки и „БенчМарк Финанс“ с 3259 сделки. По реализиран оборот лидер е „Първа финансова брокерска къща“ с 56,8 млн. лв. На второ място е „Банка ДСК“ с 56,6 млн. лв. и „Евро-финанс“ с 40,2 млн. лв.