"ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД изпълняват своята дейност в съответствие с всички изисквания на българското и европейското законодателство и отхвърляме твърденията за извършени нарушения на закона за защита на конкуренцията. 

Това пише в позицията на ЧЕЗ - България по повод наложените от  Комисията за защита на конкуренцията санкции на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическите групи ЕВН и ЧЕЗ,  съобщи БТА. 

Санкциите са за нарушения по чл.21 от ЗЗК на разпределителните и снабдителните предприятия на фирмите. КЗК е установила, че предприятията във всяка от икономическите групи прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени. 

Предстои Решението на КЗК да бъде получено по надлежния ред, посочват от ЧЕЗ, чиято глоба ев размер на 2 милиона лева. Ръководствата на двете дружества ще се запознаят детайлно с неговото съдържание и ще го анализират. 
Ръководството на Групата ЧЕЗ в България ще предприеме всички предвидени в Закона действия, за да бъдат защитени интересите на дружествата, на техните клиенти, акционери и служители, допълват от ЧЕЗ - България.
От ЕВН няма реакция по решението на регулатора.