Инициативата има за цел да отличи фирмите за най-добри бизнес практики по измерими и обективни икономически критерии и се провежда за пета поредна година. Kaufland България е носител на отличието True Leader в сектора с бързооборотни стоки за четвърти път.

С 58 хипермаркета на територията на цялата страна, Kaufland е предпочитаният избор на българския потребител. Паралелно с устойчивото си бизнес развитие, Kaufland България е значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика, инфраструктурата по места и влияе положително върху социалното развитие на страната.

Престижната награда се връчва от ICAP България, част от ICAP Group – най-голямата група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от компаниите, одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси (ESMA) като "Агенция за кредитен рейтинг“.

Наградата True Leaders се връчва на дружествата, които отговорят на строго определени критерии. Те трябва да присъстват в Топ 300 най-печеливши компании по EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации).

Допълнително се сравнява увеличението на броя на служителите спрямо предходната година, високата кредитна оценка и да са лидери в своите сектори. Всички данни се базират на цялата календарна 2016 г.