По традиция експертите от фонда оценяват състоянието на икономиката и финансовата ни система.

Посещението на експертите от Международния валутен фонд е малко след приемането на финансовата рамка за догодина и след повишаването на рейтинга на България от две от кредитните агенции “Фитч“ и “Стандард енд Пуърс“.

По традиция представителите на мисията на фонда се срещат с ръководителите на БНБ, Комисията за финансов надзор, Министерството на финансите, неправителствени и бизнес организации и синдикатите.

Освен числовите прогнози за развитието на икономиката ни, експертите оценяват и  рисковете пред нея, както и пред финансовата система.