Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците, съобщи пресслужбата на кабинета.

Промените целят актуализация на размера на таксите, събирани от Агенцията за допълнително предоставени услуги, изрично поискани от физически и юридически лица, който към момента не е съобразен с икономическите условия и с разходите на митническата администрация за предоставянето на услугите.

Новият размер на таксите включва направените преки и непреки разходи, свързани с предоставянето на съответната услуга, и е в съответствие с приетата от МС Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите. Също така се отменят и изменят разпоредби, свързани с европейското и национално митническо законодателство и с Регламент /ЕС/ 608/2013 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи.