България е сред страните в ЕС с най-нисък държавен дълг и бюджетен дефицит

В края на второто тримесечие на 2017 година съвкупният държавен дълг в еврозоната е бил 89,1 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) спрямо 89,2 процента в края на първото тримесечие, сочат публикувани днес данни на Евростат.

И в целия ЕС съотношението се е понижило - от 83,6 процента на 83,4 процента. Спрямо второто тримесечие на 2016 година дългът също е намалял и в двете зони - от 90,8 на 89,1 процента в еврозоната и от 83,8 на 83,4 процента в ЕС.

Най-високо равнище на показателя в края на разглеждания тримесечен период се наблюдава в Гърция (175 процента), Италия (134,7 процента) и Португалия (132,1 процента), а най-ниско - в Естония (8,9 процента), Люксембург (23,4 процента) и България (27,7 процента).

Спрямо първите три месеца на годината седем страни членки отчитат увеличение на дълга, а двайсет, сред които България - спад. Във Великобритания показателят е останал стабилен.

Най-много е нараснал държавният дълг на Литва (+2,6 процентни пункта), Португалия (+1,7 процентни пункта), Италия (+0,7 процентни пункта), Латвия (+0,7 процентни пункта) и Франция (+0,5 процентни пункта), а най-силно е спаднал в Хърватия (-4,5 процентни пункта), Словакия (-1,6 процентни пункта), Малта (-1,4 процентни пункта), Белгия (-1,1 процентни пункта) и Гърция (-1,1 проценти пункта). В България понижението е 0,5 процентни пункта.

На годишна основа, спрямо второто тримесечие на 2016 година, девет държави са увеличили дълга си, а 19 (сред които и България) са го намалили. Най-голям е растежът на показателя в Литва (+1,8 процентни пункта), Люксембург (+1,4 процентни пункта) и Франция (+1,3 процентни пункта), а най-много дългът се е понижил в Гърция (-4,7 процентни пункта), Холандия (-4,5 процентни пункта), Германия (-3,9 процентни пункта), Малта (-3,8 процентни пункта) и Австрия (-3,5 процентни пункта). В България на годишна основа дългът се е свил с 1,5 процентни пункта.

В края на второто тримесечие на 2017 година съвкупният бюджетен дефицит в еврозоната с отчитане на сезонните фактори се е повишил до 1,2 процента от БВП спрямо 1 процент през първите три месеца на годината, сочат още данните на Евростат. В ЕС-28 дефицитът е нараснал до 1,3 процента от БВП спрямо 1,1 на сто през предходното тримесечие.

Най-нисък бюджетен дефицит се наблюдава във Финландия (-0,3 на сто), България (-0,7 на сто) и Белгия (-0,8 на сто), а най-висок - в Румъния (-4,1 на сто), Великобритания (-3,4 на сто) и Франция (-2,8 на сто). Най-висок бюджетен излишък за второто тримесечие има Мата (2,3 на сто), Чехия (1,9 на сто) и Латвия (1,6 на сто).