В началото на септември 2017 г. Сдружение с нестопанска цел „ПРОтегни ръка“ публикува своя годишен отчет за дейността през изминалата 2016 г.
Изданието е ежегодно и предоставя информация за проведените дарителски събития, предоставените дарения, както и представя някои от децата, получили подпомагане.

„ПРОтегни ръка“ е основана през 2004 г. от служители на ПроКредит Банк и над 13 години е в подкрепа на деца с различни увреждания, които живеят в неравностойно социално положение. Сред често срещаните заболявания, за които „ПРОтегни ръка“ осигурява средства, са детска церебрална парализа, аутизъм, глухота и двигателни увреждания. Сдружението осигурява безвъзмездно средства за терапии, медикаменти, операции и помощни уреди, които не се поемат от държавата.

Инициативата е активна през цялата година и към нея могат да се насочат родители на деца със здравословни проблеми или представители на центрове за настаняване от семеен тип за деца без родители. Те могат да кандидатстват във всеки офис на банката, предоставяйки документи, доказващи медицинското състояние на детето и социалния статус, в което то живее.

През 2016 г. предоставените дарения са на обща стойност 148 хиляди лева. Средствата спомогнаха за лечението на 159 деца от цялата страна. Дарители са както служители на ПроКредит Банк, така и клиенти на банката и гости на организираните от „ПРОтегни ръка“ събития.

Една от водещите инициативи, в подкрепа на благородната кауза, от 2012 г. и до днес е пътуващият театър „ПРОтегни ръка“. В него банковите служители се превъплъщават в актьори, които чрез постановките си допринасят за развитието на дарителската инициатива. До момента на сцена са представени 3 постановки – „Малкият принц“, „Чудеса, чудесии или чудният свят на приказките“ и актуалната в момента „Шумки от вяра по диви пътеки“. Трупата е гостувала в 43 града, представяйки постановките пред над 30 хиляди зрители.

Пътуващият театър продължава своето турне и през 2017 г. Всички средства от закупените покани се предоставят за лечението на децата, потърсили подкрепата на „ПРОтегни ръка“.

Също така банкерите организират кулинарни турнири и благотворителни базари в подкрепа на „ПРОтегни ръка“. Събраните средства се предоставят изцяло на децата със здравословни проблеми.

Към края на август т.г. подкрепа за лечението си са получили 87 деца с различни увреждания. Годишният отчет за дейността на сдружение „ПРОтегни ръка“ е достъпен на хартиен носител във всички офиси на ПроКредит Банк, а в електронен формат може да бъде намерен на уебсайта на „ПРОтегни ръка“ – www.protegniraka.bg.

С отговорност както към дарителите, така и към децата в нужда, „ПРОтегни ръка“ ежемесечно предоставя по прозрачен начин информация за използването на дарените средства.

****

Сдружение с нестопанска цел „ПРОтегни ръка” е благотворително сдружение на служителите на ПроКредит Банк (България) ЕАД, създадено през 2004 г. с цел да подпомага болни деца от социално слаби семейства или сираци. В него участие с еднократни или периодични дарения взимат служителите на банката, нейните клиенти и други дарители, подкрепящи мисията му.
Средствата, събрани от дарения се предоставят безвъзмездно и директно за заплащане на медикаменти, лекарства или процедури, спомагащи лечението на болните деца. От създаването си към края на 2016 г. сдружението е отпуснало над 1,4 млн. лева на повече от 1700 деца.