Това стана ясно вчера от обявата за обществена поръчка, която ведомството на Николай Василев е пуснало. През 2002 г. тогавашният министър на държавната администрация Димитър Калчев сключи 3-годишен договор с компанията на Бил Гейтс, според който срещу 13 650 000 долара "Майкрософт" даде под наем 60 000 софтуерни пакета за нуждите на държавната администрация. През 2005 г. този договор бе удължен от следващия министър Николай Василев до май 2008 г.
Сега Василев обявява обществена поръчка за избор на "изпълнител на рамково споразумение за доставка на лицензиран софтуер на "Майкрософт" за още 4 години. Количеството отново е 60 000, но разликата е, че след изтичането на договора държавните ведомства ще останат собственици на програмните продукти, докато досега те просто плащаха наем. За сметка на това очакваната цена на договора е около 1200-1500 лв. за всеки пакет, докато по стария договор цената излизаше 159 долара, както заяви преди време в парламента самият Николай Василев. Обезценяването на долара от 2002 г. допълнително е намалило стойността. Николай Василев отказа вчера да каже каква е очакваната цена на новия договор. В самата обява е записано, че гаранцията за участие е 90 000 лв. Според Закона за обществените поръчки гаранцията може да бъде максимум 1% от предполагаемата стойност на договора, следователно бъдещият участник би се ориентирал към договор за 90 млн. лв. От друга страна, в програмния бюджет на Министерството на държавната администрация е записано, че за лицензии на "Майкрософт" ведомството е предвидило 71 млн. лв. до 2010 г. Вчера Василев каза, че бъдещият договор ще предвижда разсрочено плащане. Грубата сметка показва, че максималната цена на всеки софтуерен пакет излиза 1500 лв., но трябва да се вземе предвид, че в общата цена влизат и 2000 лиценза за сървърни операционни, които по принцип са по-скъпи.