Кирил Желев е роден през 1949 г. Завършил е финанси в УНСС и Висшата школа по мениджмънт при МЕИ. Специализирал е в Англия и САЩ. Депутат е в Седмото Велико народно събрание, 36-ото и 37-ото Народно събрание. Атанас Кънчев е роден през 1975 г. Завършил е Стопанската академия "Димитър Ценов" в Свищов. Доктор по икономика. Специализирал е финансов риск-мениджмънт в ST. GILES INTERNATIONAL - Лондон, и Westminster University - Лондон. От 2006 г. е директор "Управление на човешките ресурси" в ЗПАД БУЛСТРАД - ТИ БИ АЙ България.