Това не е голяма изненада, като се има предвид, че европейските банки остават резервирани към редовите български клиенти. (Те, разбира се, продължават охотно да кредитират големите компании.) Факторът “1 януари 2007 г.” не изглежда да е предизвикал и експанзия на българския банков сектор към ЕС. Това не е неочаквано. Но все пак има дейности, в които българските банки имат предимства по отношение на чуждестранните им колеги. Такъв пример са ипотечните кредити за чужденци и за българи, които получават доходите си от чужбина. Работата е там, че легализирането на документите за доходи е по-лесно, отколкото ипотеката на имот в България, пред банка в Мадрид или Лондон. Ето защо много българи, работещи зад граница, са готови да преглътнат по-високите лихви у нас и да вземат кредит от българска банка (още повече, че емигрантите често не разполагат с друг имот в страната, в която работят). Услугата се предлага от края на 2005 г. от няколко банки, но само две – ПИБ и БАКБ, са я обявили като отделен продукт. Булбанк също предлага кредити за чужденци, както и Банка ДСК, която го прави единствено чрез посредничеството на “Бългериан Хоум Лоунс”. Посредническата фирма съдейства още за заеми от “Банка Пиреос”, ОББ, Инвестбанк и Булбанк. Лихвите не се различават от тези по “българските” жилищни заеми или са малко по-високи. ПИБ, например, предлага заеми със срок до 20 години и лихва от 6,9 до 7,9% (при финансиране до 70% от стойността на имота) или 8,4% (при 20% самоучастие, което е най-ниското изискване според официално обявените условия). БАКБ пък изисква минимум 50% самоучастие. Другото, което отличава тези заеми, са по-високите изисквания за доход. Например Булбанк настоява на съотношение дълг/доход 20% специално за чужденците, по този показател най-либерална е ДСК. Участието й се налага заради подготовката на документите, които задължително трябва да бъдат заверени от българската консулска служба в съответната държава. Тези документи могат да бъдат бележки от работодателя, извлечение от банкови сметки, документ за кредитна история (Experian Scorex, Equifax) - за гражданите на Обединеното кралство и други. За жилищните заеми за българи тук тук