Г-жо Минева, как ПроКредит допринася за Зеления преход в Европа?

За нас, като финансова институция, зеленото финансиране е цялостен подход, който обхваща три области на екологична устойчивост: как въздействаме върху околната среда чрез собствените ни вътрешни процеси, как оценяваме и управляваме екологичния риск при кредитиране на нашите клиенти и какви кредити със зелена насоченост им предлагаме.

Като част от международната банкова група ПроКредит, ние правим всичко възможно, за да бъде осъществен този преход към устойчиво бъдеще, давайки пример и стремейки се да бъдем модел за подражание. Всички ПроКредит банки припознават опазването на околната среда като главна част от своята политика за социална отговорност, стремейки се не само да подобрим собствените ни усилия към по-чиста природа, но и да обучим служителите ни и съветваме клиентите ни, как да подобрят техния бизнес, за да бъде по-устойчив.

Групата на ПроКредит е част и от международната финансова инициатива за опазване на околната среда на Обединените нации (UNEP FI). Като една от институциите, подписали Принципите за отговорно банкиране, ПроКредит групата се застъпва за устойчиво банкиране във всички страни, в които работим.

През май 2020 г. сградата на Централно управление на ПроКредит Банк България получи сертификат за нулеви емисии "Zero Carbon" по стандарта EDGE. Какво подобрихте в ефективността на използваните ресурси, за да бъдете отличени с този сертификат?

Да, ние сме първата банка в Европа, чиято сграда бе сертифицирана като изцяло въглеродно неутрална по конкретния стандарт. Разбира се, това е цялостен процес, започнал доста назад във времето, още с дизайна на сградата. Първият етап от сертификацията започна през 2019 г., когато доказахме 20% по-ниско потребление на вода, енергия и на вложените материали в сградата сравнено с подобни сгради в страната. През втория етап с допълнителни усилия намалихме използваната ни електроенергия до 50% по-добро от подобни сгради и с близо 40% по-малко количество на изразходваната вода. През годините подменихме част от оборудването - сменихме осветлението с LED, сложихме аератори, подобрихме интегрираната сградна система, която имаме за умно отопление и климатизация. Най-предизвикателно беше накрая, когато сградата стана 100% въглеродно неутрална. Това беше постигнато чрез изграждането на фотоволтаична инсталация на покрива, която ни осигурява електроенергия за собствено ползване, а останалото количество, което се налага да закупуваме, е с гаранция за зелена енергия.

А в другите офиси на банката? Предприемате ли подобни мерки?

Да, разбира се. Подходът ни е един и същ, макар и да не сме сертифицирали другите ни локации. Офисът ни в Пловдив също използва собствена фотоволтаична инсталация. Наблюденията ни показват, че през последните години успяхме да намалим с 20% използваната електроенергия на човек. Изхвърляме отпадъците си разделно и рециклираме старата техника. Също така още преди повече от 5 години дигитализирахме много от процесите в банката и към клиентите ни, така че в момента използваме в пъти по-малко хартия от преди и сме заменили изцяло големите хартиени досиета с електронен архив. Почти всички мебели са от рециклирана дървесина, в офисите ни от над две години не се използват продукти от пластмаса за еднократна употреба, а 63% от автопарка ни е от електрически и хибридни автомобили. С тези действия осигуряваме привлекателно и комфортно работно място както за нашите колеги, така и удобство на нашите клиенти.

Важно за нас е и с кого си партнираме, дали доставчиците и подизпълнителите ни отговарят на цялостната ни визия за социална отговорност и отношение към околната среда. Започнахме тази оценка на веригата на доставчиците, които използваме преди две години и така преустановихме работа с една част от тях.

Какви зелени кредити предлагате и кои клиенти могат да се възползват?

Стабилният ръст на дела на портфейла от зелени кредити през последните няколко години свидетелства за интензивните усилия на ПроКредит за подкрепяне на природосъобразни инвестиции за намаляване на въглеродните емисии. Към средата на тази година, отпуснатите зелени кредити на банката възлизат на 27% от общия кредитен портфейл. Фирмите, които правят подобни инвестиции, са от всички браншове - от производството и търговията през земеделието, до услугите и транспорта. Те използват финансиране за нови машини, за подобрен сграден фонд, инвестират в управление на отпадъци, електромобили, фотоволтаици и биоземеделие. В допълнение предлагаме и финансиране за физически лица, които могат да инвестират в енергийно ефективни проекти на своите домове и по този начин намаляват разходите си за електроенергия.

Тъй като първите ни зелени кредити са още от 2006 г. и оттогава непрестанно развиваме методологията ни, и повишаваме критериите за зелен кредит, можем да твърдим, че ПроКредит е пионер в предлагането на финансиране за зелена енергия и енергийна ефективност. Вложили сме много усилия в насърчаването на инвестиции от този вид и по този начин сме натрупали незаменим вътрешен опит и познания в специализирания ни отдел от 5-има експерти. С тези си действия сме се позиционирали като Банката за зелени заеми, както сред малките и средни фирми, така и сред депозантите и инвеститорите.

Съвсем скоро ще обявим нов продукт за нашите клиенти с разплащателна сметка, чрез която средствата на тези клиенти ще се използват изцяло за зелени цели - започвайки от най-малкия елемент на банкиране.

Банките финансират различни сектори и бизнеси, които в различна степен имат своя екологичен отпечатък. Каква политика има Вашата банка към тези клиенти, които имат негативно въздействие върху околната среда?

Основната мисия на ПроКредит Банк е да подпомага развитието на малките и средни предприятия, които са гръбнака на нашата икономика. Като дългосрочен стратегически партньор на нашите клиенти, ние ги съветваме не само по финансови въпроси, но и по екологични и социални теми. Това е част от нашия специално разработен подход още от 2013 г. за оценка на социалния и екологичен риск от бизнес дейностите на клиентите ни. Банката извършва детайлен анализ и постоянен мониторинг на всички икономически дейности, които носят потенциален негативен ефект върху природата. Оценяваме екологичния риск при всяко искане за финансиране и отхвърляме тези, които носят риск за околната среда или са свързани с дейности от изключващия ни списък. По тази линия през 2020 г. приложихме стратегия за кредитиране на производителите на пластмаса като се наложи да преустановим работа с тези, които нямаха готовност да организират процесите си, така че да произвеждат изделия от рециклиран материал.

Обръщайки внимание на проблемите на околната среда в процеса по одобрение на кредити, се стремим да повишим и цялостното ниво на информираност на клиентите ни. Продължаване в тази посока и за целта подготвяме много добре нашите служители, за да могат да дискутират тези въпроси с клиентите ни. Темите, свързани с екология и опазване на околната среда, са съществена част от обученията на нашите колеги, които влизат в ролята на съветници, които споделят знанията с нашите клиенти по пътя им към по-природно и социално-устойчив бизнес.


Материалът е предоставен от ПроКредит Банк.