Стабилността при търсене на работа вече не е водещ фактор. Тя е изместена от социалното въздействие и въвлеченост на работодателя, показват данни от тазгодишно проучване на Edelman Trust Institute за доверието и надеждността на бизнеса в световен мащаб. Барометърът на доверието на Edelman за 2023 г. прави изводите си на база 30-минутни онлайн интервюта, проведени между 1 ноември и 28 ноември 2022 г. сред повече от 32 000 души в 28 държави.

"Приемането на бизнеса като етичен води до по-високи очаквания главните изпълнителни директори да имат водеща роля в дискусиите по социални проблеми", отбелязва Ричард Еделман, главен изпълнителен директор на института. Голяма част от интервюираните посочват също, че биха искали по-голямо социално включване на бизнеса по теми като климатичната промяна, икономическото неравенство и преквалификацията на служителите.

В този контекст по време на шесто издание на конференцията Employer Branding BG Edition Деница Сотирова, HR Business Partner в Yettel България, представи социално отговорната програма на компанията "Рамо да рамо". Вече осем години програмата подкрепя хора с различни възможности да се развиват професионално, като в основата ѝ заляга принципът за многообразието и приобщаването на работното място.

"Ако един екип е представен от разнообразни хора например по пол, раса, принадлежност, е доказано, че той е до 35% по-ефективен", каза по време на презентацията си Деница Сотирова, ръководител на програмата.

"Когато става въпрос за наетите по програмата "Рамо до рамо", от Yettel България не говорим за хора с увреждания, а за хора с различни възможности", подчертава още тя и отбелязва, че езикът и думите, които използваме, са от изключително значение, за да не създаваме погрешни нагласи и да не влизаме в капана на предразсъдъците.

Сотирова цитира данни, според които хората с различни възможности у нас са близо половин милион от цялото население - 16,1% (474 267 души), като 84,6% от тях са икономически неактивни. Целта на Yettel България е да помогне данните в тази статистика да се понижат.

За 8 години в програмата "Рамо до рамо" участие са взели 34 души. Те са били част от различни екипи в компанията, като 1/3 са останали на работа в нея и след приключването на програмата. "Освен професионално реализация, ние ги подкрепяме от първия до последния ден в рамките на двете години, в които те са назначени на определена позиция", отбелязва още Сотирова. По време двугодишната си заетост участниците получават конкурентно възнаграждение, както и пълния пакет с придобивки на компанията. Колегите, които продължават професионални си път извън Yettel България, са насочвани към партньори на телекома, които предлагат подходящи позиции, като получават и подкрепа при изготвяне на професионалната си автобиография, както и подготовка за последващо интервю.

Проектът дава възможност за дистанционна работа, така по него могат да се включат хора от всички населени места. За тези, които избират да са на място в София, е осигурена отворена и достъпна работна среда. И в двата случая най-важен остава подкрепящият екип от професионалисти, който срещат и приятелската атмосфера, която дава усещане за спокойствие, сигурност и приемственост.

"Развиваме се заедно"

Програмата "Рамо до рамо" стартира през 2015 г. под името Open Mind. От 2018 г. партньор по нея е JAMBA, организация, която работи в сектора на хората с различни възможности и създава условия за натрупване на допълнителни умения и компетенции в различни професионални сфери чрез обучения и стаж. През 2019-2020 г. Yettel България организира и Академия за споделяне на опит. Тя дава възможност на участниците по програмата да се запознаят с различни софтуери и инструменти за работа в офис.

Одобрените кандидати получават реален корпоративен опит - назначават се на конкретна позиция и работят в екипи по реални проекти. Всеки има свой ментор, като може да разчита и на психологична подкрепа от корпоративния психолог на Yettel България. Така участниците получават обучение по себеосъзнатост, което добавя допълнителна стойност към услугите и продуктите на компанията, подчертава Деница Сотирова.

Етапи на програмата

Програмата "Рамо до рамо" следва определени стъпки. Първо мениджърите в компанията подават апликация на каква позиция искат да поканят човек. Прави се оценка дали тази позиция е подходяща за хора с различни възможности. След това позициите се обявяват през сайта на JAMBA, обикновено през септември, обяснява Сотирова. Предварителната селекция се прави от екипа на JAMBA. Следват интервюта от Yettel България, като мениджърите в компанията са предварително подготвени и обучени за срещата с кандидатите.

След избора на участниците въвеждането им става от мениджър, ментор и корпоративния психолог. Самият процес по въвеждане преминава и през подготовка на екипа за включването на новия колега. Следва запознаване на човека с начина на работа в Yettel. Предвидена е сесия с корпоративния психолог и ежемесечни общи срещи с участниците по програмата за получаване на обратна връзка и споделяне на опит

"Трябва да се подхожда отговорно към всички етапи. Здравето на хората е приоритет. Имахме колега, диагностициран с епилепсия, и екипът мина през обучение за първа долекарска помощ", даде пример Деница Сотирова.

Няколко пъти в годината мениджърите и менторите се събират на сесия за споделяне на добри практики и си помагат, като обменят опит и идеи. Така изграждането на приобщаваща и справедлива работна среда, в която всеки е насърчаван да се развива, не просто добра идея, а реалност.

 

* съдържание на Yettel