Освен че пестят разходи за синя и зелена зона, както и от местен данък, електромобилите опазват природата, защото не изпускат изгорели газове при придвижване, а всички вложени материали могат да се рециклират. През 2015 година ПроКредит Банк инвестира в 10 електромобила, за да прецени от първа ръка как те оказват влияние на работния процес. Макар първоначалната инвестиция в тези коли да е по-висока, това бързо се компенсира от по-лесната поддръжка и по-ниския разход за ток - горивото за тези коли, част от който е произведен от собствени фотоволтаични инсталации на Банката. Така с годините броят на електромобилите в институцията се увеличава и достига над 60% от целия автопарк.

"Когато видяхме, че са напълно приложими за работата ни - пътуване по срещи, една година по-късно създадохме целеви кредит за финансиране на електромобили - кредит ЕкоМобилност. А един от първите въпроси от клиенти, а и от хора, които ни заговарят по светофарите, е как и къде зареждаме" споделя Константин Киров, ръководител отдел "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк.

За придвижване, електромобилите използват електричество и имат нужда да се зареждат чрез зарядни станции, които пълнят батериите им. За зареждане на електромобилите си, всички клонове на Банката са оборудвани със зарядни станции за собствени нужди, но още през 2016 година част от тях стават достъпни и за клиенти и напълно безплатни за ползване. Клиентите на Банката могат да зареждат своите електромобили на 4 локации до офисите на ПроКредит Банк - в София, Пловдив, Варна и Солун.

Броят на регистрираните електрически коли в България расте и към юни 2023 година са 9000, което рефлектира и в нуждата за по-голям брой зарядни станции. Така ПроКредит Банк решава да покаже на клиентите си какво означава да имат зарядна станция и в техен обект.

"Миналата година изпълнихме мащабен проект, в който изградихме и дарихме 66 станции на 56 различни локации за наши клиенти. Заплатихме за инфраструктурата и по този начин искахме да им покажем какви ползи има това за техния бизнес - как благодарение на тази услуга привличат клиенти от допълнителна ниша от пазара, която досега не са покривали. Също така фирмите, от своя страна, имат допълнителен стимул да вземат електомобил за собствено ползване" казва Константин.

Локациите, които Банката избира за станциите са магазини, хотели, бизнес центрове и болници, където човек свободно може да остави колата си на паркинга за няколко часа, докато тя се зарежда и да върши своите задачи. Избраните зарядни станции са за така нареченото бавно зареждане на 11 киловата на час, където автомобилите имат нужда от малко повече от 1 час, за да съберат заряд за изминаването на 100 километра.

"Допълнително, за да облекчим и стимулираме клиентите ни да се включат в проекта, се ангажирахме да заплащаме потребения ток, за първата година. Всеки, който зарежда на тези станции, може да го направи безплатно, а идеята е това да служи като пробен период за собствениците, които вече разбират каква добавена стойност биха имали. Станцията е собственост на клиента от първия ден на дарението, а усилието от тяхна страна е минимално."

След края на тази една година се отчита, че 70% от локациите продължават да работят, като е въведен и метод за таксуване. Удовлетворяващо е, че на повече от 30% от локациите, клиентите решават да инсталират допълнителни зарядни точки.

Снимка: ПроКредит Банк

В периода на изграждане на тези зарядни станции, ПроКредит Банк опознава много от участниците на пазара за зарядни станции. Така решава да започне и допълнително партньорство с един от основните оператори в България - Eldrive Charging. Така съвместно изграждат още 20 локации, с което допълнително разширяват мрежата в страната.

След над 100 функциониращи зарядни точки, ПроКредит Банк продължава с усилията си създавайки целеви кредит за покупката на зарядни станции. По този начин дават възможност на повече хора да се включат в поддържането на чиста околна среда, като изградят собствена зарядна станция. Този кредит е приложим както за бързо зарядни станции, така и за бавно зарядни.

"Цената при двата вида зарядни станции е много различна. Бързата изисква по-съществена инвестиция, която е подходяща за юридически лица. Докато хората с електромобил за лично ползване, които нямат нужда от бързо зареждане, инвестират в бавно зарядна станция. За този кредит беше важно да заложим достатъчно ниска минимална сума за финансиране, която да включва всички съпътстващи разходи, която определихме на 5000 лева" обяснява Константин.

Единственото, което се изисква, е собственикът на терена да предостави оферта от изпълнителя, който ще монтира станцията. Силно препоръчват също така клиентът предварително да е направил проучване от електроразпределителното дружество относно възможността за увеличаване на капацитета на мрежата, за присъединяването на нова зарядната станция.

"След като станцията се изгради, ако клиентът пожелае, може да я присъедини към оператор на зарядни станции, за да е възможно за собственика да получава приход. Така инвестицията може да постигне и по-кратък срок на възвръщаемост."

Целта на ПроКредит Банк е бъде партньор за своите клиенти по пътя им към по-устойчив начин на живот. За постигането на това, често Банката допринася със знания и решения, с които стимулира клиентите си да правят по-добрия избор при инвестиция. С новото решение, вместо да се обръщат към стандартни потребителски кредити, клиентите ще могат да се възползват от финансиране с преференциални условия за своята зарядна станция.


Материалът е предоставен от ПроКредит Банк.