Много филми ни показват как хората се разпореждат със своето имущество и как те решават на кого да оставят имотите си след смъртта си. Това, обаче, е кино, а реалността в нашата страна е твърде различна.

В българското законодателство, и по-конкретно - в закона за наследството, са засегнати някои много важни моменти, с които е добре да сте запознати ако планирате да правите завещание.

Най-добрият начин да се информирате за всичко, което ви касае, това е като се обърнете към добър адвокат в София, който има опит в областта на недвижимите имоти (в град София можете да разгледате на SofiaLawyer.bg).

Запазените дялове са само до определен размер

Запазените дялове не са неограничени. Те представляват определена част от собствеността на един човек, а колко голям ще е този дял, това зависи и от някои променливи фактори, като например колко са наследниците със запазени дялове.

По този начин, колкото повече са тези наследници, съответно и делът на всеки един от тях намалява на фона на общата собственост. Винаги препоръчваме задължителна консултация с адвокат по наследствено право, за да сте наясно какви права и задължения имате.

Завещанието има сила извън запазения дял

Ако сте самотен родител на две пълнолетни деца, съответно двама наследници по права линия, тогава можете да си представите своето имущество като едно цяло, състоящо се от три части.

Една трета част представлява запазения дял на първото от вашите деца, една трета е делът на второто дете и съответно вие притежавате една трета, с която като собственик имате право да се разпореждате както си поискате.

Ако например имате по-дистанцирани отношения с децата си, но за сметка на това сте по-близки с племенник или племенница, които се интересуват от вас, посещават ви и имат топли чувства към вас, няма проблем да направите завещание, с което да оставите своята една трета, на своя племенник или племенница - законът го позволява.

Какви са алтернативите

Ако имате конкретни предпочитания на кого да оставите имуществото си и нямате близки със запазени дялове (например нямате деца, нямате живи родители и не сте семейни), тогава завещанието може да е много добър вариант.

Ако, обаче, имате роднини, които притежават запазени дялове, тогава е по-добре да се ориентирате към друг вид сделка. Така например, много хора в избират договорите за имот срещу гледане и издръжка, което е добър вариант и може да заобиколи тези запазени дялове.


Рекламен материал.