Видьо Терзиев, Изпълнителен директор на "Електрохолд Продажби" ЕАД, се дипломира като магистър по "Стопанско управление" през 2004 г. и до 2010 г. работи в банковия сектор като част от екипа на ОББ. През 2010 г. се присъединява към Е.ОН (сега Енерго-про) като директор "Обслужване на клиенти". През 2015 г. продължава кариерата си в "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД (сега "Електрохолд Трейд" ЕАД), където заема длъжността Финансов директор и е член на Съвета на директорите на дружеството. От 2022 г. е председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на "Електрохолд Продажби" ЕАД.

Напоследък много хора смятат, че сметките им за ток са чувствително нараснали спрямо предходните месеци. Възможно ли е това?

Сметките, които клиентите получиха през януари, обхващат първия наистина по-студен месец от зимния сезон - декември. С по-ниските температури навън нормално нараства и консумацията на ток. Възможно е клиентите да забележат увеличение на месечните разходи за електроенергия в зависимост от потребителските си навици. От значение е начинът, по който се отопляват, колко и какви електроуреди използват домакинствата. Разходите за отопление и подгряване на вода може да достигнат до 60% от месечната сметка за електроенергия.

През декември има много празници и почивни дни, хората са по-продължително в домовете си, учениците са във ваканция. Отоплителните уреди се включват за по-дълго време, готварските печки работят повече, използват се повече на брой електроуреди. В този период, заради по-интензивното потребление, сметките за ток може да се окажат чувствително по-високи спрямо предходния месец.

Времето в празничния период не беше много студено. Какво показва вашият анализ, защо има повишение на потреблението?

Въпреки че имахме сравнително топъл декември, не трябва да забравяме, че средната температура в Западна България за последния месец на 2023 г. е била 4.5 градуса - за сравнение температурата е била 14 градуса през октомври и по-висока от 7 градуса през ноември. През първите три седмици на януари температурите продължават да се понижават - средната температура в Западна България за периода е под 2 градуса. Данните на Електрохолд Продажби показват, че средното потребление на електроенергия на едно домакинство през декември 2023 г. е било 353 kWh, докато през ноември то е 225 kWh. Това е най-високата стойност за декември, откакто дружеството води статистика. Фактурираното потребление до 22 януари отбелязва ръст от още 14% спрямо целия декември.

Клиентите забелязват увеличението най-рязко с получаването на сметките за първия зимен месец - декември, и много често са неприятно изненадани. Важно е да се отбележи, че с понижаването на температурите се наблюдава повишаване на консумацията, което е нормално.

В допълнение, през последните години виждаме сериозни промени в навиците на потребителите - в резултат на новите климатични политики и поради повишените цени на енергоносителите все повече хора избират да се отопляват на ток. В бита ни постоянно навлизат нови технологии и започваме да използваме много повече уреди, които преди това дори не сме имали в домакинствата си. Това също обуславя по-високото потребление и повишените сметки за ток.

Какво можем да направим, за да намалим разходите си за ток през зимните месеци?

Електроенергията трябва да се използва разумно и отговорно. Така може да спестим разходи, като не влошаваме качеството си на живот. При това ще помогнем и за опазването на околната среда, като намалим своя личен въглероден отпечатък. Всеки консумиран киловат отдава в околната среда 700 грама въглероден диоксид. Най-важното е клиентите да мислят с по-далечен хоризонт, да са мотивирани да променят потребителските си навици и да са готови да инвестират допълнително. От голямо значение са топлоизолацията и качествената дограма на жилището. Важно е и да се инвестира в енергоефективни уреди. Голяма част от уредите в домакинствата са значителен консуматор на електроенергия. Например, старите такива често използват повече ток от новите - тази разлика може да достигне и до три пъти. Готварските печки, хладилниците, фризерите, пералните и сушилните са причина за над 17% от месечното потребление на електроенергия в едно домакинство. Готвенето използва много енергия, защото фурната, грилът и котлоните работят при много високи температури. При покупка на електроуред е важно да се обръща внимание на неговия енергиен клас. На практика, макар и по-скъпи като първоначална инвестиция, уредите с по-висока енергийна ефективност бързо се изплащат, благодарение на по-ниския разход на електроенергия. Съвременните уреди предлагат и специални режими или програми на работа, при които се пести енергия. 

Ние в Електрохолд се стремим да бъдем полезни на клиентите си като им предоставяме практични решения и изчерпателни съвети по отношение на енергийната ефективност. На уебсайта на Електрохолд Продажби сме събрали много полезна информация как домакинствата могат да оптимизират потреблението си. На онези клиенти, които отопляват цели къщи на ток и са особено чувствителни към по-високите разходи през зимата, предлагаме изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди. Услугата е "до ключ" и включва проектиране, изграждане, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване. С тази инвестиция клиентите могат да намалят своите сметки с количеството електрическа енергия, произведена от техния собствен покрив. Важно е да не забравяме, че с леки промени и по-дългосрочно планиране можем да постигнем значими резултати.

Съдържание на: Електрохолд