От началото на 2022 година УниКредит Булбанк отчита значително покачване на броя желаещи да подписват документи за кредитни и некредитни продукти и услуги електронно в сегмент малки предприятия. По данни на банката месечно се приемат над 10 000 електронни подписа през платформата Evrotrust, като приблизително 20% от тях са в сегмент малки предприятия. Услугата е достъпна както чрез платформата Evrotrust, така и чрез електронно подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП). Предлага се в цялата клонова мрежа на финансовата институция, като най-висок брой електронно подписани документи се отчитат в градовете София, Варна и Пловдив.

Електронното подписване позволява на клиентите да разполагат със свобода и гъвкавост да не отделят време за посещение на офис. Същевременно осигурява възможността договорите да бъдат подписвани паралелно от няколко представители, което често се налага при сделки с фирмите, което допълнително оптимизира времето на клиентите и ускорява процедурата.

"В УниКредит Булбанк обръщаме изключително внимание върху потребителското поведение, защото именно то е показател доколко една услуга е ефективна и задоволява клиентските нужди. От началото на 2022 година отчитаме 66% ръст на предпочитанията на юридическите лица да подписват електронно своите договори, като очакванията ни са тенденцията на увеличение да се запази. Този тренд категорично потвърждава, че фирмите все повече предпочитат удобството на дигиталните услуги, което е крачка в посока към по-бързо и устойчиво клиентско обслужване", коментира Екатерина Кирилова, директор Клонова мрежа в УниКредит Булбанк.

Снимка: УниКредит Булбанк

По данни на банката най-често клиентите подписват дигитално договори за кредити и допълнителни документи, свързани с усвояването им. В началото на 2022 година УниКредит Булбанк осигури възможността на своите клиенти да кандидатстват напълно дистанционно за ипотечно кредитиране, както и да подпишат електронно своя договор. За този период банката отчита над 120 електронно подписани ипотеки и близо 500 електронно подписани договори за овърдрафт. Изчисленията на банката сочат, че със 120 дистанционно подписани ипотечни договора е спестено разпечатването и употребата на над 6000 страници хартия, което допринася за опазване на дървесния фонд на планетата.

В допълнение към широкото дигитално портфолио от услуги и продукти на УниКредит Булбанк, отскоро клиентите имат възможност и да открият изцяло дистанционно разплащателна сметка, като услугата е достъпна както за настоящи, така и за напълно нови клиенти на банката. УниКредит Булбанк следи отблизо тенденциите при потребителското поведение, като усилено продължава да инвестира в предлагането на все повече дигитални услуги и E2E (end-to-end) дигитални процеси в полза на фирми и частни клиенти в отговор на стремежа за по-бързо изпълнение на ежедневните дейности от страна на банковите служителите.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк