УниКредит Булбанк обявява продажба по реда на Закона за особените залози на заложени в полза на банката 212 500 броя безналични акции от капитала на "ФАР" АД (ЕИК 102225858). Акциите се продават в съвкупност чрез инвестиционния посредник СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ. Желаещите могат да се свържат с Васил Методиев, депозитар по ЗОЗ на телефон 0888837488 или на имейл на [email protected].


 

Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.