Лидл България анонсира трансформацията на най-голямата си социално отговорна инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот". Промяната идва след проучване на нагласите и нуждите на местните общности и неправителствените организации, както и допитване до институции и медии относно актуалните национални приоритети и предизвикателства.

Целта е програмата е да продължи да подкрепя още по-успешно гражданския сектор, за да допринесе хората да водят по-качествен и пълноценен начин на живот в цялата страна. Обновената програма ще продължи финансирането на социално значими граждански проекти под името "Ти и Lidl за нашето утре".

В сърцевината на трансформацията е разширяването на броя на областите. Новата категория на финансиране - #BeFair, е насочена към проекти за социална справедливост и равенство, а областта #BeActive адресира инициативи, свързани с активния начин на живот. Тя ще обхваща както действия за подобряване на физическото здраве, така и такива, развиващи гражданската активност и подобряване на обществената среда. Специална нова категория под името #BeVocal ще подкрепи медийни и журналистически проекти, за да подпомогне популяризирането на гражданската енергия в страната и добрите примери. Тя се осъществява в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти-България. Традиционно Лидл България ще продължи да подкрепя и граждански идеи, насочени към опазване на околната среда - #BeGreen, и безценните ни култура и историческо наследство - #BeLocal.

"За пет издания "Ти и Lidl за по-добър живот" доказа, че бизнесът и гражданският сектор могат не само да работят ръка за ръка, но и да постигат истинска промяна в начина на живот на хората. Въпреки този успех, ние в Лидл България никога не оставаме на едно място, а се стремим постоянно да надграждаме действията си. Именно в желанието да синхронизираме усилията си в областта на устойчивото развитие с актуалните нужди на гражданския сектор, както и за да бъдем още по-ефективни в подкрепата си, ние правим тази трансформация. Благодарим на всички, които се включиха в проучването и ни помогнаха да я реализираме", каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

За първи път програмата отваря врати и за проекти на младежи под 18 годишна възраст. Целта е да се даде по-голяма гласност и подкрепа за новаторските идеи на младото поколение.

В рамките на трансформацията и като идентифицирана нужда на заинтересованите лица, Лидл България стартира и онлайн платформа, която ще служи за активен диалог както с гражданския сектор, институции и медии, така и с клиентите на компанията и широката общественост.

Новата онлайн платформа съдържа информация за инициативата, реализираните проекти, актуални новини, както и успешни примери от вече финансираните идеи. В специална секция ще бъде публикувано полезно съдържание в подкрепа на гражданския сектор. Кандидатстването и отчитането на вече одобрените проекти за улеснение също ще се случва в това пространство.

"Искам да поздравя Лидл България за иновациите в програмата. Изключително много се радвам на усилията ви, в това число и за включването на медиите, за да се реабилитира изключително градивната роля на гражданския сектор. Също така приобщаването на младежите в програмата е още една стъпка за преодоляване на неравенствата в нашето общество. Инициативата "Ти и Lidl" е инструмент, с който заедно можем да променяме средата, в която живеем и работим, и да чертаем едно по-добро бъдеще в България", каза д-р Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика.

"Да питаш винаги е съпроводено с риск. За мен най-ценното в процеса по трансформацията на "Ти и Lidl" е това, че не само сме свидетели на истински диалог между бизнеса, институциите, гражданския сектор и експертите, но и от Лидл България имаха готовността наистина да поемат риска да чуят обратната връзка за тяхната инициатива, много внимателно да я анализират и да консултират целия процес, така че програмата да стане още по-успешна и актуална", сподели Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи.

"Радвам се, че с тази трансформация Лидл България новаторски даде нов прочит на корпоративната социална отговорност. Компанията не само включи в диалог всички заинтересовани страни, но и открито сподели своя опит. По този начин всички ние, граждански организации и компании, можем да черпим информация за актуалните нагласи и нужди на обществото", сподели Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на Българския дарителски форум.

Промените в инициативата обхващат още методологията, периода на провеждане, фонда и визуалната й идентичност. От тази година фондът ще се събира през есента, а сумата, която Лидл България ще дарява на всеки касов бон между 18 септември и 18 октомври ще бъде 5 ст. Възможността за кандидатстване за финансиране ще е в периода 18 септември и 28 октомври.

За "Ти и Lidl за нашето утре"

Най-голямата социално отговорна инициативата на Лидл България "Ти и Lidl за по-добър живот" се провежда от 2017 година насам в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.

В първите пет издания компанията финансира с общ фонд от 915 000 лева 119 вдъхновяващи граждански проекти в областта на образованието, околната среда, културата и историческото наследство. За този период въздействието им успя да достигне до над половин милион българи от 58 градове и села в цялата страна. Голяма част от финансираните проекти продължават да оказват положително въздействие в своите общности и до днес, а броят на бенефициентите расте всеки ден.

През 2023 г. инициативата се трансформира в "Ти и Lidl за нашето утре". Целта е тя да бъде синхронизирана с усилията на Лидл България в областта на устойчивото развитие, както и да бъде адаптирана към съвременните нужди на обществото ни. Като партньор на инициативата се присъединява и Асоциацията на европейските журналисти - България.

Информация за инициативата може да бъде намерена на www.tilidl.bg


Материалът е предоставен от Лидл.