Индустриалният сектор в Европа е изправен пред безпрецедентни предизвикателства, свързани с поскъпващи суровини и енергийни източници, застаряваща работна сила и остра нужда от преквалификация. Тези предизвикателства важат с още по-голяма сила за българските производствени компании, които все по-трудно намират мястото си на международните пазари поради силната конкуренция и необходимостта от технологична модернизация.

Kак индустрията може да преодолее предизвикателствата и да бъде в центъра на устойчивия растеж на Европа - основен приоритет на ЕС в пост-пандемичните години?

Решението се крие в трансформацията на индустриалните процеси и превръщането на компаниите в иновационни лидери, използващи дигитални решения, автоматизация и роботика за ресурсо-ефективно производство с висока добавена стойност. Технологичните иновации имат потенциала да повишат конкурентоспобността на индустрията и да създадат достъп до нови пазари и клиенти - два фактора от изключителна важност за българските предприятия.

Иновационната мрежа EIT Manufacturing, е най-голямото публично-частно партньорство в Европа, което подкрепя развитието на иновациите в индустрията. Мрежата на EIT Manufacturing включва над 130 партньора от корпоративния свят (автомобилната индустрия, електрониката, авиацията, роботиката и автоматизацията, химическата индустрия и др.) и научните среди (университети, научни институти и изследователски центрове) с цел изграждане на солидна връзка между науката и бизнеса и развитие на технологии по мярка на индустрията. Мрежата е отворена към разрастване с нови членове включително от централна и източна Европа, където нуждата от иновации в индустрията е осезаема. С включването си в мрежата компаниите могат да получат достъп до тестване на иновативни технологии в производствените процеси, дигитални решения, обучения и повишаване на квалификацията, финансиране за развойна дейност и персонализирани решения за производствените нужди.

снимка: EIT Manufacturing

От 2020 г. Клийнтех България е национален представител на EIT Manufacturing за България и работи с местните компании и институции за по-активно включване в програмите и инициативите на мрежата. През 2022 г. заедно с националните представители в Румъния и Гърция, Клийнтех България участва създаването на нов регионален център на EIT Manufacturing в Атина, Гърция, който беше открит през м. октомври 2022 г. Центърът ще отговаря за подкрепа на иновациите в индустрията в 8 държави от югоизточна Европа, включително и България. Това е възможност за българските компании от една страна да разрастнат мрежите си от контакти в региона, а от друга да установят партньорства с организации от други части на Европа и да работят заедно в сферите на технологичното развитие, дигитализацията, кръговата икономика и т.н.

снимка: EIT Manufacturing

Какво предстои в България през 2023 г.?

В ролята си на Хъб за страната, Клийнтех България действа като точка за контакт за всички възможности по линия на мрежата на EIT Manufacturing. През 2023 г. редица инициативи ще бъдат представени на вниманието на българските стартиращи компании и индустрия като отворени процедури за кандидатстване за иновационни и обучителни проекти с общ ресурс за финансиране от 42,000,000 Евро, емблематични предприемачески програми (като BoostUP!, най-голямото старт-ъп състезание в Европа и други) с бюджет от общо 8,000,000 Евро, редица инициативи за получаване на експертна подкрепа за справяне с конкретни предизвикателства в индустриалните компании (Teaching Factories). През годината за пръв път в България ще бъде пилотирана обучителна програма за жени-лидери в производствения сектор, която Клийнтех България ще изпълни съвместно с партньори от Испания, Италия, Ирландия, Финландия, Литва и Босна и Херцеговина.

Актуална информация можете да намерите в страниците на Клийнтех България в социалните мрежи:

https://www.facebook.com/cleantechbg

https://www.linkedin.com/company/cleantech-bulgaria

 

* съдържание на Клийнтех България