В днешния свят, където устойчивата околна среда е изключително важен въпрос, Идънред България е лидер в дигиталната трансформация на придобивките за служители. Отбелязвайки 20 години иновации и отличия на българския пазар, компанията представя своите дигитални ваучери за храна, създадени в партньорство с глобалния технологичен лидер - Mastercard. 

Дигиталните ваучери на Идънред България са следваща стъпка в дигитализирането на българската икономика и иновация в сферата на социалните придобивки за служители. Това решение не само подобрява благосъстоянието и ефективността на компаниите в България и тяхната работна сила, но също така отбелязва значителна стъпка към опазването на околната среда и устойчивостта. 

"За изминалите 20 години, Идънред България доказа, че търси иновативни решения, които да осигуряват най-доброто ниво решения на работодателите в България и техните служители", заяви Меди Бенбугера, изпълнителен директор на Идънред България. "Сътрудничеството ни с Mastercard за създаването на дигитални ваучери е доказателство за нашите амбиции да сме иноватори, следвайки устойчивите практики. С нетърпение очакваме да продължим лидерството си по пътя към по-зелено и дигитално бъдеще в сектора за социални придобивки за служители." 

Меди Бенбугера, изпълнителен директор на Идънред България

Източник: Идънред България

Екологичните предимства на дигиталните ваучери 

Дигиталните ваучери следват ESG принципите и предлагат екологични ползи, сред които намаляване на употребата на хартия и пластмаса, по-нисък въглероден отпечатък и спестени ресурси. По този начин българските работодатели могат да докажат от една страна загрижеността към своите служители, а от друга - ангажимента си към по-устойчиво бъдеще. 

Докато традиционните ваучери за храна и предплатени решения често включват използването на физически карти и хартиени ваучери, то дигиталните ваучери на Идънред България премахват тази необходимост, като по този начин значително намаляват потреблението на хартия и пластмаса. Този преход не само предоставя решение срещу един от основните замърсители на околната среда, но също така подпомага европейските и световни усилия за ограничаване на пластмасовите отпадъци и обезлесяването. 

Производството на хартиени и пластмасови ваучери също така изисква употребата на значителни количества суровини, енергия и вода. Дигиталните ваучери от своя страна не изискват подобни ресурси и допринасят за опазването на природните активи на нашата планета.

Жизненият цикъл на физическите ваучери - от печатане и разпространение до използване, допринася за високите нива на въглеродни емисии в атмосферата. Идънред България значително намалява тези емисии с новия метод за използване на ваучери и в дългосрочен план това следва да доведе до подобряване на състоянието на околната среда.

Дигитални устойчиви корпоративни решения 

През последните две десетилетия, Идънред България се доказа като иноватор и лидер в сектора на корпоративните придобивки, използвайки иновативната технология и добри практики на Mastercard. Интегрирани безпроблемно в мобилното приложение Edenred+, дигиталните ваучери предлагат на хиляди клиенти екологичен, удобен и леснодостъпен начин да използват придобивките си.

Социални и управленски аспекти на дигиталната трансформация 

Не на последно място, дигитализирането на ваучерите за храна дава възможност за улеснено проследяване и управление на социалните придобивки, което подкрепя по-голямата прозрачност и отчетност в корпоративното управление. Това отразява ангажимента на Идънред България към етични практики и укрепва доверието между компанията, нейните служители и партньори.

Напредък ръка за ръка с устойчивостта 

Дигиталните ваучери на Идънред България са пример за това как бизнесът може да бъде водеща сила в борбата за устойчиво бъдеще, като съчетава иновации с екология и социална политика. По този начин се разкрива обещаващо бъдеще, в което устойчивостта и прогресът вървят ръка за ръка. 

Източник: Идънред България 

Съдържание на: Идънред България