След устойчивия спад в цената през последните няколко месеца, природният газ отново зае традиционното си място на най-икономичния и ефективен енергиен източник за отопление, топла вода и готвене. Сравнението за месец март показва, че природният газ е най-изгодният избор за българските домакинства (0,10 лв./kWh с ДДС), като очакванията са, че той ще продължи да бъде значително по-евтин от останалите енергийни източници и през следващите месеци.

На фона на трайното поевтиняване на синьото гориво, от средата на тази година се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия, което ще доведе и до отпадане на по-ниската нощна тарифа. Според последните промени в Закона за енергетиката, от 1 юли тази година Комисията за енергийно и водно регулиране няма да определя регулирана цена на тока за електроснабдителните дружества. Те ще започнат да купуват необходимата енергия от борсата, което предполага и промяна в цената на електроенергията.

За да могат да направят информиран избор за своя дом, потребителите трябва да са запознати с предимствата и недостатъците на различните алтернативни енергийни източници.

Природният газ е изключително ефективен, защото достига директно до домовете на клиентите без енергийни загуби при преноса. Съвременните газови уреди са много икономични и работят с коефициент на полезно действие над 90%. Освен това природният газ не замърсява околната среда и намалява значително вредните емисии в атмосферата!

Вижте колко можете да спестите, като преминете на природен газ:

Съдържание на: Overgas