Обикновено, една регистрация на фирма е задача, която лесно може да изплаши непросветените в тази дейност хора. Изглежда така, сякаш за да се направи това, трябва да се попълнят и комплектоват цял куп сложни документи.

И това в известна степен е вярно, тъй като документите са наистина многобройни. Ето защо много хора искат да разберат дали не могат да поверят тази важна задача на счетоводителя, който са избрали за воденето на счетоводството на фирмата.

Регистрация на фирма: Може ли счетоводител да го направи вместо нас

В повечето случаи, счетоводителите могат да помогнат с процеса на регистриране на фирма, като подготвят необходимите документи и формуляри (можете да разгледате на TechLex.bg).

Те, обаче, обикновено не могат да регистрират фирмата вместо собственика. Ако искате някой да регистрира фирмата вместо вас, можете да се обърнете към адвокат, тъй като юристите обикновено имат право да действат по юридически въпроси от името на клиента, който желае това.

За да регистрирате фирма, ще трябва да предоставите определена лична и бизнес информация, да подпишете документи и да посетите съответните органи.

Счетоводителите могат да ви консултират и да ви насочат в процеса на регистрация, но обикновено вие или упълномощено лице трябва да извършите самата регистрация.

Преди да започнете процеса на регистрация на фирмата си, се консултирайте със счетоводител или адвокат, за да получите точна информация за изискванията и процедурите.

Счетоводителят може да бъде неотлъчно до вас в целия процес

Счетоводителите могат да бъдат в близко сътрудничество с клиентите си по време на целия процес на регистрация на фирма и да им помогнат с различни счетоводни и данъчни аспекти.

В зависимост от тяхната квалификация и опит, счетоводителите могат да предоставят ценни съвети и да извършат следните задачи:

  • Подготовка на счетоводните документи

Счетоводителите могат да ви помогнат с подготовката на всички счетоводни документи, които ще бъдат изискани при регистрацията на фирмата;

  • Избор на правна форма

Счетоводителите могат да ви консултират по въпроси свързани с избора на правната форма на фирмата ви и да ви насочат към най-подходящата опция, като ЕООД, ООД и др;

  • Данъчно консултиране

Счетоводителите могат да ви помогнат да разберете данъчните задължения и данъчните облекчения, свързани с вашата фирма. Те могат да ви насочат как да оптимизирате данъчния режим и как да се справите с данъчните декларации;

  • Съдействие с банковите сметки

Счетоводителите могат да ви съдействат с отварянето на набирателни банкови сметки за вашата фирма;

  • Спазване на срокове и изисквания

Счетоводителите се грижат да спазвате всички срокове и изисквания на съответните органи и агенции при регистрацията и след това, по време на бизнес операциите на фирмата.

Рекламен материал