На 6 ноември 2022 г. ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД стартира промоционална кампания за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите "Промоция 26 г. ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД".

Продължителността на кампанията ще бъде до 1 декември 2022 г.

Промоционалните условия, които ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД предлага на своите клиенти, са промоционална отстъпка в размер на 26 лв от базовата премия за леки автомобили, за физически лица и други клиенти.

Повече информация за преференциалните условия на кампанията и за издаване на полица може намерите на сайта на компанията www.ozk.bg, да се обърнете към офисите на ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД в цялата страна, както и към агентите и брокерите.

*Рекламна публикация