Когато в даден момент член от семейството си отиде, идва ден, в който първоначалният шок постепенно дава път на наследствените въпроси и преживелите роднини започват да търсят начин, по който да решат наследствените въпроси.

По правило, никой не може да бъде задължен и заставен да остане против волята си в съсобственост с другите наследници, ето защо в закона са предвидени варианти този въпрос да се реши и да се продължи напред.

Продажба или делба - кой вариант да се избере

Продажбата на имота и делбата са два от най-логичните изходи от една такава ситуация в режим на съсобственост. Кой от двата варианта е по-добър, това до голяма степен зависи от броя на имотите, от броя на наследниците и от други подобни фактори.

Има случаи, в които имотът е един, а наследниците - двама или повече. В подобен случай, дори и ако отношенията между тях са много добри, до делба не може да се стигне, просто защото няма какво да се подели.

В подобен случай един от собствениците може да изкупи дяловете на останалите, ако има възможност и желание, но на практика не може да се направи много повече от това. Именно затова имате нужда от адвокат по недвижими имоти, на който да се доверите.

Логичният изход от подобно положение е продажба. Тогава всеки от наследниците ще получи съответния дял от сумата от продадения имот по своята банова сметка и случаят ще е приключен.

Кога делбата е по-добър вариант

Ако имотите са два и наследниците също са двама, тогава делбата е по-добрият вариант, защото дава възможност всеки от тях да получи по един цял имот. Обикновено в такъв случай винаги единият имот е по-скъп от другия, но тогава единият наследник може да доплати на онзи, който получава по-малко.

Важно е да се отбележи, че доплащането не е задължително, тъй като при делбата се цели по-лесно и удобно излизане от режима на съсобственост. От тази гледна точка може да се постигне компромис, като не е задължително единият наследник да доплаща, ако и двамата са съгласни така.

Консултирайте се с юрист

Ако сте в подобна ситуация и не можете да решите кой от двата варианта (продажба или делба) е по-подходящ за вас, тогава най-доброто решение е да се свържете с адвокат. Изберете си адвокатска кантора с опит в областта на недвижимите имоти (вижте в AdvokatiSofia.bg) и попитайте за удобен ден и час, в който да поговорите с експерт.


Рекламен материал.