Коя е песента с най-голям въглероден отпечатък? Това не е въпрос за 100 000 лв. в "Стани богат", а един от въпросите в ESG куиза, който Yettel провежда сред служителите си тази година. Целта му е по интересен начин да популяризира темата за устойчивото развитие.

Как една компания ангажира хората си по тази тема, става все по-показателно за това колко добър работодател е. Не случайно това е една от областите, която независимата световна организация Top Employers Institute одитира при сертификацията с Top Employer. Наскоро Yettel стана първият телеком у нас, получил престижния сертификат за високото качество на работодателските си практики, като резултатът, който постига в тази област, е повече от добър - 86,25%.

Какво обаче прави телекомът, за да получи тази висока оценка?

Първото, което прави Yettel, е да намери правилните съмишленици. "Още когато идентифицирахме четирите ключови теми, които да залегнат в стратегията ни за устойчиво развитие, избрахме т.нар. ESG посланици - наши колеги, които не само трябваше да работят по тях и да следят за постигането на заложените цели, но и да популяризират темата сред своите екипи", разказва Маргита Колчева, старши съветник "Устойчиво развитие".

Следващата стъпка е да отворят темата за още повече хора. "Докато работихме по стратегията, осъзнахме, че за да бъде тя успешна, трябва не само да имаме ESG посланици, но да ангажираме още повече хора и да дадем възможност на всеки, който има интерес, да се включи. Така създадохме ESG Crew - екип от близо 25 доброволци, въодушевени с идеи как да популяризираме темата сред останалите колеги и как да я преведем на достъпен и разбираем език", продължава тя. Така активностите започват една след друга.

 

Маргита Колчева, старши съветник „Устойчиво развитие“, Yettel

Снимка: Yettel

Първо, отправят т.нар. ESG предизвикателство. Общо 130 души, разпределени в 33 отбора, получават различни предизвикателства като например да дойдат пеша на работа, да рециклират или да си приготвят ястие със сезонни продукти - все малки стъпки, с които можем да намалим въглеродния си отпечатък. След това се насочват към темата за кръговата икономика и пестенето на ресурсите. Така организират "Yettel Закачалник" - инициатива, в която всеки може да донесе неща, които вече не използва, но които могат да са ценна находка за друг. За трите издания, проведени до момента, събират над 800 вещи - от дрехи за деца и възрастни, до играчки и книги, които вместо да бъдат изхвърлени намират своя нов притежател или биват дарени на различни фондации. По същия начин събират и 480 кг. електронни отпадъци - тема, по която от Yettel активно работят. За да я популяризира още повече вътрешно, на всяко тримесечие компанията отличава и магазина, събрал най-много електронен отпадък с помощта на клиентите.

Телекомът активно насърчава и доброволчеството сред своите служители. Редовно те участват в акции по почистване или облагородяване. Създават и поредица от видеа под името Yettel Taxi. Участниците в тях се качват на истински автомобил и докато пътуват, обсъждат различни социални теми като ролята на жените в технологиите или как да приобщим хората с различни възможности.

 

Доброволци от Yettel

Снимка: Yettel

"Да ангажираш служителите с устойчивото развитие не е лесна задача, особено когато са над 1900 души, колкото са в Yettel. Вярваме обаче, че постепенно и с малки стъпки ще достигаме до все повече хора. Да си донесеш дрехата, която вече не носиш, да участваш в куиза или просто да изгледаш видео по темата - нито едно от тези неща не изисква усилия. Въпрос на желание е. Или някой да те запали да участваш. Дори и един човек да сме вдъхновили да направи нещо или да прочете повече по темата, значи сме си свършили работата", обобщава Маргита.

И усилията наистина дават резултат. По данни от вътрешна анкета, проведена през юли месец тази година, 89% от участвалите в нея казват, че са запознати с темите в стратегията за устойчиво развитие на компанията, а 86% от тях се вълнуват от предстоящите активности.


Материалът е предоставен от Yettel.