Г-н Савов, процесът по интеграция на Банка ДСК и Експресбанк стигна до преиздаването на банковите карти. Какво да очакват клиентите на Експресбанк?

Точно така, стигнахме до новите пластики. Това е сложен и мащабен процес, който обхваща близо 500 000 кредитни и дебитни карти, но работихме много и сме добре подготвени. От средата на януари започнахме доставката на новите карти, вече преиздадени с логото на Банка ДСК, в офисите на Експресбанк. Планираме до средата на април всеки клиент да е получил своята нова карта. Погрижихме се да осигурим удобство на нашите клиенти от Експресбанк, като им предложихме избор в начина на получаване на новата им пластика. Но конкретно на Вашия въпрос - какво да очакват клиентите ни - нека очакват персонално съобщение от Банка ДСК с информация откъде и кога могат да получат картата си, така че да бъдат спокойни за предстоящата промяна.

За пръв път в такъв мащаб се дистрибутират преиздадени карти чрез куриер. Разкажете малко повече за това?

Да, това е иновативна услуга за нашия банков пазар, целта на която е максимално да улесни клиентите в получаването на новите им карти. Добре знаем, че не всеки има време и възможност да отиде до банков клон. Затова още в края на миналата година предложихме на клиентите да се възползват и заявят тази ексклузивна услуга.

Достатъчно сигурно ли е за клиентите да получат картата си по куриер? Как се случва активирането на картата в такъв случай?

Доставката на новите банкови карти по куриер е напълно сигурна. В момента на доставката потребителят ще получи само пластика, като за получаването на ПИН и активирането ѝ, са необходими няколко стъпки, описани в придружаващото картата писмо. Накратко, клиентът трябва да изпрати SMS съобщение от мобилния номер, който предварително е регистриран в нашата система. В отговор ще получи временен PIN код, който задължително трябва да смени на удобен за него банкомат на Експресбанк или Банка ДСК. Обръщам внимание, обаче, че всички преиздадени карти ще осигуряват достъп до средствата на клиентите след фактическото обединение на Експресбанк с Банка ДСК, което ще приключи в средата на 2020 г.

Как се случва доставката на новите дебитни карти, в случай че клиентите не са заявили адрес за доставка?

Всички клиенти, които не са заявили адрес за доставка, ще получат картите си в офисите на Експресбанк. Както споменах, от Банка ДСК уведомяваме персонално всеки клиент в кой офис се намира картата му и кога може да си я получи. Тези клиенти, които нямат регистриран телефонен номер в системите на банката, ще получат имейл или писмо с обратна разписка. Мащабът на настоящия процес изисква прецизна и стриктна организация, но ние сме отлично подготвени. Например, в София и Варна сме обособили картови хъбове, изцяло специализирани в предоставянето на новите пластики.

За удобство на клиентите разработихме и специален локатор за банкови карти, достъпен на интеграционния ни портал https://www.dskbank.bg/integration/. В секцията "Къде е новата ми карта с лого на Банка ДСК?", картодържателите на Експресбанк могат да въведат IBAN към настоящата си сметка и ще разберат статус на доставката на преиздадената си пластика.

Благодарение на добрата ни подготовка, до момента наблюдаваме, че дистрибуцията на карти в клоновата мрежа на Експресбанк в цялата страна, протича гладко.

Кога клиентите ще могат да използват новата си дебитна карта? Възможно ли е това веднага след активирането ѝ?

Новите банкови карти с логото на Банка ДСК ще могат да бъдат използвани след вливането на Експресбанк в Банка ДСК, което ще се случи в средата на тази година. Дотогава остават активни старите карти, издадени от Експресбанк. След момента на вливане, те автоматично ще бъдат деактивирани и клиентите ще могат да използват само новите пластики от Банка ДСК.

Освен нови дебитни карти, кредитните карти също ще бъдат преиздадени и дистрибутирани към клиентите. Има ли разлика със старите кредитни карти и какви са предимствата при новите?

Да, процесът на преиздаване засяга всички банкови карти, включително и кредитните. Те ще могат да бъдат получени само в офис на Експресбанк, тъй като е необходимо подписване на нов договор. Относно условията и функционалностите на кредитните карти, някои от тях ще бъдат запазени, а по други ще има промени, за които всички клиенти ще бъдат уведомени. Една от най-важните промени е свързана с падежната дата - след вливането на двете банки падежната дата ще бъде 10-то число на всеки месец.

По отношение на предимствата, да, новата кредитна карта ще носи допълнителни ползи за картодържателя си. Една от тях е т.нар. кешбек - през първите три месеца след вливането на Експресбанк в Банка ДСК, всички клиенти с кредитни карти ще получават 1% бонус от стойността на покупките, извършени в рамките на този период. Друго удобство за клиентите на Експресбанк ще бъде възможността да внасят пари в брой по кредитните си карти 24/7 чрез мрежата от банкомати за вноски на Банка ДСК.