По случай отбелязването на своя 30-ти рожден ден, Обединена българска банка (ОББ) прави промоционално лятно предложение за ипотечно кредитиране. Специалната оферта е валидна до 31.08.2022 г.

Летните месеци могат да бъдат точният момент за покупката на нов дом или оптимизиране на месечните задължения чрез рефинансиране. Специалното предложение включва 2.10% променлива лихва за ипотечни кредити за покупка и за кредити за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка над 200 000 лв. или над 100 000 евро. Срокът на кредита може да бъде до 30 години, в размер до 500 000 лв., и в лева или евро.

Допълнителни промо условия са, че кредитът е без такса за документарен анализ на обезпечението за кредитите за покупка и за кредитите за рефинансиране с променлива лихва. Имуществена застраховка и нотариални такси за учредяване на ипотека са за сметка на ОББ по кредити за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка.

Промоционалното предложение е валидно за клиенти, подали искания за кредит в периода до 31.08.2022г., като условие е да имат превод на възнаграждение от трудова дейност в ОББ, да участват във фонд на Пенсионноосигурителна компания ОББ ЕАД и да ползват разплащателен пакет "Комфорт" към датата на сключване на договора за кредит.

Банката предлага също възможност за доброволно сключване на застраховка Живот към застрахователна компания партньор на ОББ.


Материалът е предоставен от ОББ