Най-голямата банка в страната - Обединена българска банка (ОББ) и Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" стартират проект "Мастър клас за млади предприемачи от област Кърджали". Целта е да се насърчат младежкото предприемачество и иновативните идеи, свързани с устойчивото развитие, здраве, финансова и дигитална грамотност и иновации.

В рамките на проекта ще бъде повишена готовността на младежи от област Кърджали да станат предприемачи, както и капацитета за развитие на млади предприемачи и на организации, които работят с млади хора. Дейностите обхващат събиране на идеи на младежи, провеждането на мастър клас за развитие на предприемачески умения и запознаване с възможностите за финансиране на идеите, срещи с успешни предприемачи, менторство от страна ОББ и преподаватели от Стопански факултет, както и конкурс за представяне на идеите. В проекта могат да включат младежи до 29 навършени години към края на декември, както и ученици от 11 и 12 клас през настоящата учебна година.

Регистрацията вече е отворена и всички желаещи могат да кандидатстват онлайн на адрес: bit.ly/startupKardzhali

През месеците ноември и декември предстоят коучинг сесии и срещи с успешни предприемачи. По данни от Евробарометър 513, младежкото предприемачество в България се развива отлично на фона на тенденциите на останалите страни е Европейския съюз. 23% от българските младежи при средно за ЕС 14% и минимално 6% във Финландия предприемат стъпки за реализирането на бизнес. Реалното младежко предприемачество в по-малките градове е повече от два пъти по-ниско отколкото в трите ни най-големи града.

"Има сериозна потребност от догонване на високите нива на предприемачество в столицата и най-големите градове. Област Кърджали възстановява предприемаческата активност след COVID-19 най-бързо след София-град и София-област (28% ръст на новите фирми спрямо 2019 г.), но все още е под средната за страната (на 1000 души). За област Кърджали новите фирми за първите 10 месеца са 3.46 на 1000 души, докато за България са 5.26 нови фирми. Ето защо ние решихме да се фокусираме именно върху област Кърджали за подкрепа на предприемачеството извън София" , сподели доц. д-р Тодор Ялъмов, зам.-декан на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Стопански факултет и ОББ си партнират устойчиво за подкрепа на предприемачеството и отговорното управление в София, а през 2023 г. разширяват географския обхват на сътрудничеството си. Като най-голямата банка в България и в регион Кърджали, ОББ помага на бизнес клиентите си да стартират, да растат и да защитят финансовото си наследство за бъдещите поколения. Чрез съвместния проект банката и Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" поемат ангажимент да работят усилено за укрепване на предприемаческа екосистема в регион Кърджали с ясен фокус върху младежите.

Предприемачите, които се включат в Мастер класа, ще се подготвят и за други състезания през 2024 г., организирани от ОББ и Стопански факултет. Повече информация за предстоящи уебинари и срещи ще бъде публикувана на адрес: https://bit.ly/Kardzhali

Съдържание на: Обединена българска банка