Рециклиращата компания получи максимално възможния инвестиционен рейтинг в страната, който съответства на този на България /BBB/.

Той е изготвен от единствената акредитирана агенция в България за определяне на кредитен рейтинг - BCRA.

https://bcra.eu/en

Кредитните рейтинги на BCRA се признават в целия ЕС и са напълно равностойни на другите рейтинги, признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари

(ESMA), без ограничения.

"Горди сме от получената висока оценка, тъй като тя представлява още едно доказателство за това, че компанията ни е надеждна инвестиция с дългосрочни икономически перспективи", каза Борислав Малинов, мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет на Норд холдинг.

За Норд холдинг

Дружеството е основано през 1995 г. с фокус върху събирането, сортирането, преработката, търговията и рециклирането на вторични суровини.

Норд холдинг се развива с бързи темпове и успява да разшири своята мрежа от площадки, да увеличи търговските си обеми и да заема лидерската позиция на пазара за метални отпадъци в България.

С дялове от 27% на пазара за черни метални отпадъци и 22% на пазара за цветни метални отпадъци, компанията е значителен фактор във вътрешния и износния пазар на страната.

Мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет на Норд холдинг е г-н Борислав Малинов - успешен предприемач в сферата на рециклирането, хотелиерството, електронната търговия, строителството и холистичната медицина.