В днешните динамични времена и често променяща се финансова обстановка е важно да намерите добра и стабилна опция за запазване или умножаване на спестяванията си. На пазара в България има много отлични възможности за това - инвестиции в акции през местни или чужди платформи, криптовалути, недвижими имоти... предложенията са безброй. И все пак един от най-познатите и най-сигурни начини да заделите пари и да печелите от тях е да откриете депозит.

След дълъг период на влогове с практически нулеви лихви постепенно се завръщат предложения, които могат да направят откриването на депозит една доста добра инвестиция с абсолютно сигурна възвръщаемост и гаранция на инвестираната сума. Българският офис на естонската банка Bigbank е един от ценовите лидери на този пазар, предлагайки на клиентите си срочни депозити с лихви в пъти по-високи от някои от другите играчи на пазара. И има атрактивно предложение за всеки вкус.

Bigbank предлага различни атрактивни възможности за разкриване на депозити.

Срочен депозит за 1 месец носи лихва от 1% и е подходящ за първоначална или много краткосрочна инвестиция с незначителен риск.

6-месечният срочен депозит ще генерира лихва от 1.50% на вносителите, които ще се възползват от възможността да вложат средства, които не са им необходими в рамките на половин година и които могат да генерират приход с минимален риск.

Годишният срочен депозит ще доведе до 2% приход на вложените средства, което е отлична инвестиция на българския пазар към настоящия момент.

Всяка по-дългосрочна инвестиция, надхвърляща 24 месеца, ще осигури на влогодържателите годишна лихва от 3%! Това означава, че за всеки депозирани 10 000 лева в Bigbank ще се спечелят 600 лева от натрупана лихва. Към настоящия момент на българския пазар това е отлична нискорискова инвестиция, която носи гарантирана доходност.

Изключително важно е, че разкриването на депозити в Bigbank се осъществява без никакви такси за откриване и/или обслужване и без необходимост да се посещава банков офис. Целият процес се реализира онлайн, а депозитът се активира само след като парите бъдат преведени по съответната сметка в банката. За повече детайли - www/bigbank.bg/deposit

Bigbank е банкова институция, регистрирана в Естония, като българското подразделение е регистрирано и е под надзора на Българска Народна Банка. Депозитите се гарантират съгласно Европейските регулации за гарантиране на влоговете до 100 000 евро от Гаранционния фонд на Република Естония. При изключително слабо вероятния случай да имате нужда от покриване на вашата инвестиция от фонда, в съответствие с член 25 от българския Закон за гарантиране на влоговете в банки, българският Фонд за гарантиране на влоговете в банки изплаща гарантираните размери на депозитите на вложителите в Бигбанк АС - клон България от името и за сметка на фонда за гарантиране на влоговете в местната й държава-членка - Република Естония.

Bigbank AS е основана в Естония през 1992 година. Банката облсужва частни и бизнес клиенти в 9 европейски държави - Естония, Латвия, Литва, Финландия, Швеция, България, Нидерландия, Германия и Австрия. Bigbank AS управлява активи за над 1.9 милиарда евро.


 Материалът е предоставен от Bigbank.