На общото събрание на съдружниците с наградата за ефективност бяха отличени най-добрите партньори на европейската мрежа за групажни товари.

Най-голямата награда, в категория "Партньор на годината", за пети пореден път получи Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. (Австрия) .

В категорията "Качество", която е разделена на две групи, според големината на фирмите, наградата "Победител в областта на качеството" зарадва L.W. Cretschmar GmbH & Co. KG в Корнвестхайм (Германия) и Streck Transport AG в Мьолин (Швейцария).

Italsempione в Арлуно (Италия) е щастливият победител в категорията "Напредък на годината".

Критериите бяха определени въз основа на месечни количествени и качествени оценки.

System Alliance Europe обединява компетентността на водещи средно големи спедиторски компании в Европа. Когато даден клиент се обърне към своя регионален превозвач, той получава шанс да се възползва от комплексния експертен опит на единната европейска платформа за групажен транспорт. Високите стандарти за качество, прозрачността на процесите и надеждният транспорт са гарантирани благодарение на организационните и информационно-технологични инструкции.

Повече информация ще намерите на уебсайта: www.systemallianceeurope.net