Международната рейтингова агенция Fitch оцени с инвестиционен рейтинг от BBB- със стабилна перспектива УниКредит Булбанк. Със сегашното увеличение, УниКредит Булбанк за първи изравнява рейтинговата си оценка с тази на групата на УниКредит.

  • Актуалната оценка на най-голямата банка в България вече е BBB- със стабилна перспектива;
  • За първи път рейтингът на банката е изравнен с този на групата на УниКредит

"Изравняването на рейтинговата оценка отразява нашето виждане за подкрепата, на която УниКредит Булбанк може да разчита от групата, както и това, че с влизането на България в Европейския банков съюз, групата и дъщерното дружество споделят един регулатор", посочват в прес съобщението си анализаторите от Fitch.

Положителна роля за повишаване на рейтинговата оценка на УниКредит Булбанк допринасят и високите капиталови коефициенти, значителните буфери над регулаторния минимум, консервативния подход по отношение управлението на риска и устойчивото генериране на капитал.

Повече информация може да намерите и в прес съобщението на Fitch:

https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-upgrades-bulbank-to-bbb-outlook-stable-07-05-2021


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.