• КВС Груп обслужва над 2.4 млн. клиенти в България
  • Правното обединение на този етап не води до съществени промени за клиентите

ОББ и КВС Банк България официално се обединиха, след като на 10-и април 2023 г. г. в Търговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Това стана възможно след получаване на необходимите разрешения от ЕЦБ и БНБ. Правното обединение е поредната стъпка в интеграцията на двете банки. През лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България за над 1 млрд. евро.

Според последните налични данни на БНБ за 2022 г., новата обединена банка ОББ е водеща по размер на активите. Освен в банкирането, дейността на финансовата група КВС в България обхваща и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг. КВС Груп обслужва над 2.4 млн. клиенти в България.

"Бизнесът ни тук е пример за изграждането на устойчив банково-застрахователен модел и с това обединение още веднъж потвърждаваме ангажимента си към българския пазар и подкрепата си за българската икономика", каза Петър Андронов, член на УС на KBC Груп, главен изпълнителен директор за Международни пазари и председател на Надзорните съвети на ОББ и ДЗИ. "Наш фокус ще продължат да бъдат иновациите и дигитализацията с човешко лице и, разбира се - отличното клиентско преживяване", допълни той.

Снимка: KBC Bank

"Официалното обединение на ОББ и досегашната КВС Банк България е много важна стъпка и към реалното обединение на продуктите ни, операциите и ИТ системите, което напълно се подготвя и ще се осъществи постепенно. На този етап, нищо съществено не се променя за клиентите ни и те не трябва да предприемат конкретни действия", коментира Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на КВС Груп в България. Фактът, че сме водеща финансова група в страната е и отговорност към нашите над 2.4 млн. клиенти. Ще се погрижим те да получат още по-добро обслужване, както в традиционните, така и в дигиталните ни канали", допълни още той.

Като първа стъпка след правното обединение клиентите ще могат да теглят от АТМ мрежата на ОББ и досегашната КВС Банк България при идентични условия и няма да дължат такси за междубанкови преводи между двете.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му, клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ - KBC

На този етап клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани, както и досега. ОББ ще информира своевременно своите клиенти в случай на бъдещи промени.

Снимка: KBC Bank

За KBC Груп в България:

За последните 15 години, откакто оперира в България, белгийската финансова група KBC е инвестирала 2,4 млрд. евро в придобиването и развитието на едни от най-значимите местни компании и проекти, сред които последователно придобиването на ДЗИ, СИБАНК, ОББ, българския бизнес на NN и на Райфайзенбанк Интернешънъл. Така Групата стана най-голямата интегрирана финансова група в България и един от най-големите чуждестранни инвеститори в българската икономика.


Материалът е предоставен от KBC Груп.