Когато хората се изправят срещу повишаваща се инфлация, често търсят пари назаем от бързи кредити като Microcredit, които да им помогнат да се справят със ситуацията. Всички знаем, че инфлацията е нещо, което се отразява на джоба на средностатистически гражданин. Тя се отразява на всички разходи, които прави едно домакинство - сметки, пазаруване, забавления и др. Кредитите са добър инструмент, но не трябва да пренебрегваме факта, че това са пари, които трябва да бъдат върнати след определения срок. Какви са мерките срещу инфлацията и как лихвите са част от тях, ще разгледаме по-долу.

Какви са мерките срещу покачващата се инфлация?

Държавите се състоят от структури, които са взаимносвързани. Фискалната политика е една от тези структури и заедно с паричната, влияят на икономиката в страната и на благосъстоянието на всяко едно домакинство. В България, покрай нарастващата инфлация, се направиха и доста промени, откъм фискалната и паричната политики. Според специалистите, обаче голяма част от тях, бяха по-скоро популистки и ефектът им е по-скоро обратен и инфлацията се повишава, вместо да се намалява.

През последните месеци в страната ставахме свидетели на свръхстимулирано търсене и на шоково предлагане, което доведе и до покачване на лихвите. Съответно трябваше да бъдат наложени мерки като по-ниско ДДС за някои стоки, както и ценови тавани за други. Всичко това обаче има за цел да направи ситуацията по-лека за домакинствата и те да имат повече, които да похарчат отново за стоки и услуги, което отново води до увеличаване на цените, защото търговците в крайна сметка работят за печалба. Като дръпнем чертата ясно се вижда, че временните мерки всъщност насърчават инфлацията.

снимка: Microcredit

Тук се стига до момента, в който домакинствата не успяват да се справят и търсят бърз кредит до заплата, за да покрият нарасналите месечни сметки. Фискалните стимули не успяват да помогнат достатъчно, за да не се стигне до теглене на кредити. За да се издърпат по-голяма част от парите от обръщение и да се контролира инфлацията, се вдигат лихвите. Това е нормална практика и се прилага в целия свят, когато стане въпрос за инфлация. Само че този инструмент не е достатъчен, защото в противодействие са останалите, поощряващи инфлацията. В същото време лихвите по кредитите няма как да бъдат вдигнати твърде много, защото домакинствата няма да могат да си ги позволят.

Как тук се намесват фирмите за бързи кредити? На първо място те предлагат бързи пари чрез лесна процедура. Освен това повечето фирми за бързи кредити имат изключително лесна процедура за кандидатстване онлайн. На практика кандидатстващите не трябва да правят почти нищо, за да получат парите, които са им необходими. Минималните усилия предполагат лесен достъп, което пък от своя страна е свързано с минимален дискомфорт. Цялата политика на небанковия кредитен сектор е изградена около лесното финансиране. Това се отнася какво до кандидатстване, получаването на парите, така и до връщането им наведнъж, ако са от кредит до заплата или на вноски, ако са от кредит на вноски.

Когато длъжник има финансови отношения с фирма за кредити, която съществува, за да е в услуга на хората, това прави ситуацията много по-лесна за контролиране. Дори и длъжникът да изпитва временни финансови трудности, разчитайки на партньор в очите на фирмата за кредити, той ще се справи бързо с тях.

От друга страна банките са притискани от правилата на държавата. Макар и дейността на бързите кредити да е държавно регулирана, в много по-малка степен, те са зависими от фискалната и паричната политика в страната. На практика всички промени идват при тях косвено, а не пряко.

Добрата страна на бъдещите месеци е, че не се очаква много хора да не могат да си покриват задълженията. Нивото на безработица в страната е ниско и дори има непрестанен глад за персонал. Това обаче като тенденция може да се отрази на нивата на задлъжнялост и те да се повишат съществено.

* съдържание на Microcredit