След завършване на университета, Силвена Богоева влиза през вратите на ПроКредит Банк в град Бургас и нейният професионален път започва като Експерт Връзки с бизнес клиенти. Благодарение на своя стратегически подход, събраните опит и експертиза, тя поема позицията на управител в регион Русе и Велико Търново, а след това и в София. От началото на тази година е Ръководител "Бизнес отдел - Малки и средни предприятия". С 15 години опит зад гърба си, Силвена разказва за значението на прецизното управление на финансовите бизнес ресурси, къде отиват спестените средства на компаниите и какви са предимствата на депозитните сметки в ПроКредит Банк.

Каква е разликата между спестяванията за фирми и за физически лица?

Бизнесът спестява като стратегия за по-прецизно управление и оптимално задържане на наличните парични средства, преди да бъдат използвани отново в дейността под различна форма. Тези спестявания предоставят и стабилност в случай на неочаквани промени в бизнес средата, в която оперира една фирма.

Спестяванията при физически лица се характеризират с по-дългосрочен характер. Те спестяват ежемесечно в зависимост от дохода, който получават за различни цели - за образованието на своите деца, първоначална вноска за жилище или ремонт, като по този начин подобряват качеството си на живот.

Защо е важно за бизнес клиентите да спестяват?

Събитията в световен мащаб в последните години са много динамични и непредвидими и всичко това оказва влияние и върху българския бизнес. Именно в такива моменти, генерираните и спестени средства от фирмите са важни за осигуряване на спокойствие и стабилност, до момента, в който бизнесът се адаптира и реорганизира. В подобни случаи събраните средства осигуряват ликвидност на компаниите и могат да бъдат използвани като финансов буфер, при необходимост.

От друга страна средствата, които се спестяват, подкрепят разнообразни инвестиции с цел подобрение и развитие на бизнеса. Такава практика насърчава повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на една компания спрямо останалите участници на пазара. Една компания не трябва да трупа и да спестява средства, без да ги използва, тъй като това води до пропуснати бизнес възможности и загуба на конкурентни предимства.

Важно е спестяванията да се инвестират обратно в предприятието по начин, който води до по-ефективни бизнес процеси и съответно по-добри финансови резултати.

Имат ли нужда бизнес клиентите от сметка за управление на ликвидност?

Фирмите, които ползват спестовни продукти за управление на своята ликвидност са от всички сектори - от производството и търговията, през земеделието, услугите и транспорта. В зависимост от бизнес модела и организацията на паричните потоци на дейността на едно предприятие, зависи и кой е подходящият спестовен продукт за него.

Когато една компания закупува необходимите материали за производството на конкретни продукти, обикновено тя осъществява плащания за тях, няколко пъти в годината. В такива моменти за бизнеса е важно да управлява своята ликвидност чрез подходящи инструменти, които осигуряват гъвкавост и доходност от спестените средства. Затова е важно фирмата да разполага със сметка, която осигурява доходност на свободните средства.

За какво най-често фирмите използват спестените средства?

Най-често тези средства се използват за инвестиции за придобиване на нови бизнес помещения и разширяване на дейността, покупка на енергийно ефективни машини, внедряване на иновативни и зелени проекти или инвестиции в персонала. В подобни случаи, бизнес клиентите често комбинират собствени средства и банково финансиране, за да осигурят необходимото за завършване на инвестиционните си проекти.

Също така, когато фирмите натрупат средства, ги използват и като допълнителен оборотен капитал за по-добро управление на ежедневните си бизнес операции. Именно тези компании успяха да се справят добре в среда на Ковид криза и други проблеми в последните години.

Какви спестовни продукти предлага ПроКредит Банк за бизнес клиенти?

Следвайки своята политика за подпомагане развитието на малкия и среден бизнес, ние предлагаме адаптирани към нуждите на фирмите услуги и продукти, в това число и решения за свободните средства, генерирани от бизнеса.

Нашата гама от финансови продукти включва срочни депозити и безсрочна, гъвкава спестовна сметка. Всички услуги, които предлагаме на нашите клиенти, се основават на стратегия, която подчертава предоставянето на разбираеми и лесно достъпни услуги, с ясни и прозрачни условия. За бизнеса е много важно да ползват качествени и сигурни спестовни продукти, а в ПроКредит Банк получават и двете. Като част от ПроКредит Холдинг, базиран в Германия, ние работим в съответствие с най-добрите европейски практики и сме под Надзора на Германския федерален орган за финансов надзор (BaFin) и немския закон на банките.

Какви са ползите от срочните депозити и безсрочната спестовна сметка?

Безсрочната спестовна сметка е идеалното решение за активно управление на краткосрочна ликвидност. Тя се отличава с изключителна гъвкавост и предоставя неограничен достъп 24/7 до средствата по нея. Основното ѝ предимство е възможността за извършване на неограничено прехвърляне на наличности от и към разплащателната сметка, за да могат средствата да се използват, когато е необходимо, без загуба на натрупаната лихва. Всеки клиент, който открива разплащателна сметка в ПроКредит Банк, автоматично получава и безсрочна спестовна сметка, без допълнителни такси за откриване и месечно обслужване и изисквания за минимална сума.

Срочните депозити са подходящи за фирми със средства, които няма да са им нужни за по-дълъг период от време. Депозитната сметка винаги е с предварително определен срок. Когато един клиент избира депозит, той трябва да прецени колко време тези свободни средства няма да бъдат необходими. Най-прозрачната инвестиция е банковият депозит и продължава да бъде основна алтернатива за спестяванията на фирмите, защото условията при него са предварително фиксирани.

Как могат бизнес клиентите да открият сметка в ПроКредит Банк?

Ние предлагаме изцяло дигитално откриване на разплащателна сметка, без необходимост от посещение на банков офис. Процесът по откриване е лесен - чрез няколко стъпки през сайта на Банката. Освен разплащателна сметка, клиентите получават пакет услуги, които включват интернет банкиране, дебитна карта и безсрочна спестовна сметка. През интернет банкирането може да се открие и депозитна сметка. Нито една от двете не изисква допълнителни такси за поддръжка. Като дългосрочен и надежден партньор на нашите клиенти, ние се стремим да им осигурим сигурност и яснота, а това означава да знаят какъв е бизнес моделът на ПроКредит Банк и как тя инвестира средствата им. Последните са насочени към финансиране на малкия и средния бизнес, защото точно тези фирми произвеждат, плащат данъци, създават работни места и допринасят за развитието на българската икономика. 90% от кредитния портфейл на ПроКредит Банк е формиран от кредити на малки и средни фирми.

 

* съдържание на ПроКредит Банк