Девет дружества от Група ГЕОТЕХМИН отварят вратите си за 80 стажанти, които имат желанието да придобият практически опит. Кандидатите може да са от над 10 български университета, както и ученици, завършващи Националната търговско-банкова гимназия, ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров" - София, ПГТЕ "Хенри Форд" - София и ПГМЕ - Пирдоп.

Стажантските места са в компаниите Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД, Геотрейдинг АД, Трансремонтстрой ЕАД, Пътстрой-92 АД, ИТР Сървисиз ЕООД, Енергео ЕООД и Геопроект ЕООД. Възможности за стаж се предоставят на специалисти от над 40 специалности - Машиностроене, Транспортна техника и технологии, Електроенергетика и електрообзавеждане, Автоматика, информационна и управляваща техника, Механизация на минното производство, Хидрогеология и инженерна геология, Разработване на полезни изкопаеми, Обогатяване и рециклиране на суровини, Маркшайдерство и геодезия, Хидростроителство, Финанси и счетоводство, Икономика на търговията и т.н.

При отлично представяне стажантите могат да продължат професионалното си развитие в дружествата като служители и/или стипендианти.

Повече от 15 години Стажантската програма на дружествата от Група ГЕОТЕХМИН е част от цялостната политика в подкрепа на младите хора в България, която следват. Доказателство за това са над 500 стажанти, преминали през програмата. Те са имали възможността да придобият практически знания, да развият своите компетенции в мотивиращ екип и подкрепа от наставник, да получават месечно възнаграждение по трудов договор по специалността, която изучават и конкурентен пакет социални придобивки.

Повече от 100 от тези стажанти са продължили професионалното си развитие в дружества от Група ГЕОТЕХМИН.

За допълнителна информация и кандидатстване: https://jobs.geotechmin.com/vazmozhnosti-za-teb/


Материалът е предоставен от Геотехмин.