Известни са проектите, които ще бъдат подкрепени от Фондация УниКредит, в рамките на първото издание на "Call for Education - България и Румъния". Инициативата се осъществява от Фондация УниКредит в сътрудничество с УниКредит Булбанк и УниКредит Банк Румъния. Целта ѝ е да подкрепи проекти в двете страни, насочени към справяне с неравнопоставеността в образованието. Проектите трябва да са предложени и да се реализират от организации с нестопанска цел.

Сред повече от 100 получени кандидатури, 4 проекта ще получат подкрепа в общ размер от 500 000 евро. Мисията на Фондация УниКредит е да отключи потенциала на следващите поколения в Европа като подпомогне предоставянето на равни възможности за образование. С тази инициатива фондацията ангажира местните банки от групата на УниКредит в намирането и подкрепата на проекти, посветени на преодоляването на неравнопоставеността в образованието в България и Румъния, на организации с нестопанска цел в полза на ученици в начална, прогимназиална и гимназиална възраст, с основни акценти:

  • Справяне с преждевременното напускане на училище;
  • Продължаване на образованието в университет;
  • Придобиване на нужните умения за навлизане на пазара на труда;

 По време на инициативата местните банки на групата избраха и споделиха с Фондация УниКредит селектиран списък с до пет значими социални проекта, отговарящи на критериите за всяка страна. Специална комисия, назначена от Фондация УниКредит, избра печелившите инициативи в двете страни.

Според най-новата Програма на ОИСР за международно оценяване на учениците (PISA), която измерва способността на 15-годишните да използват своите знания и умения по четене, математика и природни науки, за да се справят с предизвикателствата в реалния живот, приблизително един на всеки пет 15-годишни в ЕС не отговаря на стандартите за ниво клас по тези предмети, което не им позволява да разгърнат пълния си потенциал.

 Силвия Капелини, генерален директор на Фондация УниКредит, коментира: "Студентите в България и Румъния не са изключение от тази тенденция. Ранното отпадане от училище и невъзможността да се придобият адекватни умения за продължаване на университетското образование или за навлизане на пазара на труда са широко застъпен проблем в повечето страни, в които групата оперира. Тази инициатива е доказателство за силната ни ангажираност с преодоляването на образователните неравенства и подкрепа за младите хора да продължат обучението си, като им осигуряваме възможност за образование и развитие, така че никой да не бъде изоставен".

Теодора Петкова, директор за Източна Европа на УниКредит, коментира: "Образованието дава сила на децата да преодоляват предизвикателствата, насърчава креативността им, критичното мислене и уменията им за решаване на проблеми. То изгражда емпатия, толерантност и уважение и формира децата като личности, които са готови да допринасят за обществото. Като даваме приоритет на образованието чрез мисията на Фондация УниКредит, инвестираме в благополучието на децата и им помагаме да станат устойчиви, реализирани личности, които могат да създадат по-добър свят за всички. Дълбоко благодарна съм на всички организации, които представиха своите проекти в Call for Education - България и Румъния. В тези организации виждам наши благородни съюзници в общата ни цел да допринесем за мирно, предприемчиво и проспериращо бъдеще на Европа."

"Вдъхновени от мисията на Фондация УниКредит да подкрепяме и да създаваме възможности за растеж и за най-уязвимите, сме щастливи, че два, толкова значими проекта за обществото ни, ще бъдат подпомогнати с инициативата Call for Education - България и Румъния. Вярваме, че заедно ще помогнем на много деца да получат по-добър шанс за бъдеще, равни възможности за отлично образование и личностна реализация", добавя Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

 С тази инициатива Фондация УниКредит продължава основния си ангажимент за справяне с неравнопоставеността при образованието в страните, в които оперира. Надграждайки финансовата подкрепа в размер на 500 000 евро за организации с нестопанска цел в Италия през месец март тази година, общият принос за каузата, само за началото на 2023 година, е в размер на 1 милион евро.

 Печелившите проекти в България:

  •  Сдружение "Образование без раници" с проекта "По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия"
  • Младежка фондация "Арете"- България с проекта "Uni Youth - Насърчаване на възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход"

Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.