ЕРМ Запад ще направи близо 2500 електрически стълба по-безопасни за птиците в областите Плевен и Ловеч, допълнително ще монтира 130 платформи за щъркелови гнезда и ще постави около 1100 маркиращи устройства на въздушните електропроводи в двете области, за да сведе до минимум ударите на птиците в тях. Плановете бяха съобщени на събитие в Луковит, на което ЕРМ Запад представи напредъка по двата проекта по програма LIFE съвместно със своя партньор - Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Крум Гледжарски, ръководител отдел „Управление на качеството“ в ЕРМ Запад

снимка: Електрохолд България

В хода на проектите са извършени теренни проучвания и са локализирани най-рисковите за птиците места по мрежата.

Една от ключовите цели на проектите е разработването на стандарт и впоследствие на прототип на специална конзола, която да направи стълбовете безопасни за птиците. Монтажът на прототипните конзоли започна от специално защитена зона Обнова в община Левски. Там ще бъдат монтирани 16 конзоли, които да се тестват пилотно. Следващата стъпка е експертите от БДЗП да наблюдават ефекта от обезопасяването и новата конструкция, за да определят дали целите са постигнати - сведена до минимум смъртност на птиците.

Свилен Чешмеджиев – координатор проекти, Българско дружество за защита на птиците

снимка: Електрохолд България

До момента по проектите "Живот за птиците" (LIFE16 NAT/BG/000612) и "Безопасен полет за птиците на Дунав" (LIFE19 NAT/SK/001023) са обезопасени общо 3680 стълба, са поставени са 1200 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи.

 

* съдържание на Електрохолд България