ЕРМ Запад има ангажимент да обезопаси общо 6600 електрически стълба, да постави 4900 маркиращи устройства (дивертори) и да монтира 900 платформи за щъркелови гнезда в рамките на двата проекта, които изпълнява по програма LIFE съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). 

Напредъкът по тези проекти ("Живот за птиците" и "Безопасен полет за птиците на Дунав") бе представен на събитие в гр. Мездра на 15 юни. До момента по тях са обезопасени общо 3680 стълба, поставени са 1200 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи на територията на Западна България. 

Безопасните за птиците електропроводи допринасят за опазването на застрашени видове птици и осигуряват надеждно захранване с електрическа енергия. Mаркиращите устройства - дивертори, се поставят на най-рисковите въздушни проводници, за да са по-видими те за птиците в полет и да намалят до минимум опасността от сблъсък с тях. Вече е разработена и безопасна конзола, която също прави стълбовете безопасни за птиците. Първите 20 прототипни броя се монтират по мрежата. 

"ЕРМ Запад има отговорност, както към природата, така и към клиентите да им осигурява надеждно захранване с електрическа енергия. Сблъсъкът на птиците с мрежата, причинява прекъсване на електрозахранването за битовите и бизнес клиентите и увеличава разходите и въглеродния отпечатък на електроразпределителното дружество, отговорно за поддръжка на мрежата в Западна България с дължина над 57 000 км", каза Крум Гледжарски, ръководител на отдел "Управление на качеството" в ЕРМ Запад. 

Снимка: Електрохолд България

"На територията на област Враца досега са обезопасени 281 стълба от планирани 519 стълба, поставени са 440 дивертора от планираните 943 и на метални платформи са повдигнати 87 щъркелови гнезда", допълни Мария Георгиева, ръководител сектор "Екология и пожарна безопасност" в дружеството.

За цялостната си политика за опазване на околната среда ЕРМ Запад бе класирана на първо място в конкурса на b2BMedia "Най-зелените компании в България" за 2023 година.

Снимка: Електрохолд България


Материалът е предоставен от Електрохолд България