* съдържание на Електрохолд Трейд 

Електрохолд Трейд сключи нов дългосрочен PPA договор за доставка на зелена енергия с една от водещите международни вериги супермаркети - BILLA България. Споразумението включва доставка на електрическа енергия, произведена от фотоволтаична централа, за покриване на потреблението за период от 10 години на фиксирана цена.

"Преходът към зелена енергия е наш дългосрочен ангажимент, ето защо партньорството с Електрохолд е ключово за BILLA България. Като компания с национално покритие, ние носим отговорност да даваме положителен пример. Една трета от нашите обекти вече произвеждат чиста и възобновяема енергия и е време да направим следваща стъпка в тази посока. Голямата цел, която сме си поставили, е редуциране на парниковите емисии с 30% до 2030 г. и пълна климатична неутралност до 2040 г.", заяви Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Цялостното управление на процеса по покупка, прогнозиране, балансиране и доставка ще се извършва от екипа на Електрохолд Трейд, един от водещите търговци на електроенергия с над 17 години успешно присъствие на българския пазар.

"Договорът с партньор като BILLA България е още едно доказателство за последователните политики за устойчивост на водещите компании в страната. Изборът на Електрохолд Трейд за доставчик по тази значима сделка е признание за стабилността, професионализма и опита ни в реализацията на този тип споразумения," каза Атанас Димов, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд.

Сделката е част от стратегията на Електрохолд за развитие в областта на възобновяемите енергийни източници и затваряне на веригата от производство, доставка до продажба на крайни клиенти. На групово ниво Електрохолд планира въвеждане в експлоатация на сериозни мощности от ВЕИ, така че да може да предложи на бизнеса енергия на конкурентна цена в дългосрочен план с оглед постигане на целите на зеления преход. PPA договорите позволяват на купувачите по-лесно да планират своите разходи за електрическа енергия в дългосрочен план, намаляват зависимостта от пазара на едро и улесняват изпълнението на ESG програмите им.