Юли е месецът, посветен на глобалното движение Plastic Free July®, което помага на милиони хора да бъдат част от решението за замърсяването с пластмаса - за да можем да имаме по-чисти улици, океани и красиви общности. И тази година Boehringer Ingelheim подкрепя движението, като част от своя ангажимент да се справя с глобалните здравни и екологични предизвикателства. Вече повече от 135 години компанията върви по този път, защото вярваме, че нашето отговорно отношение към природата играе важна роля за постигане на целта ни да осигурим по-добро здраве, което ще промени живота на бъдещите поколения.

В Boehringer Ingelheim сме водени от желанието ни да бъдем в полза на човечеството чрез подобряване на здравето на хората и животните. Разбираме го не само като оказване на помощ на нашите пациенти чрез разработване на нови терапии и технологии, но и като прилагане на мерки за опазване на околната среда и разработване на екологично чисти продукти. Нашият фокус е върху опазването на природните ресурси и намаляването на отпадъците, включително замърсяването с пластмаса. По-зелени (MORE GREEN) e нашата платформа, която включва инициативи за устойчивото развитие, като мерки за борба със замърсяването на водата и въздуха, и използването на възобновяема енергия. Постигането на тези цели не само намалява използването на ресурси и разхищението, но също така и потенциалните рискове за здравето, свързани с въглеродните емисии от потреблението на енергия.

Всичко това е част от ангажимента ни да намалим значително нашия отпечатък върху околната среда по цялата верига до 2030 г. Вярваме, че здравословната околна среда е от съществено значение, за да позволим на всички поколения да живеят пълноценно, и се ангажираме да изпълним нашата част от тази отговорност.

Ние искаме да бъдем част от решението, когато става въпрос за намаляване на замърсяването на околната среда и насърчаваме и нашите служители към екосъобразното поведение, тъй като вярваме, че всеки може да допринесе за екокаузата. В нашите офиси вече не се иползва пластмаса за еднократна употреба, а старите устройства се рециклират като част от стратегията ни за управление на отпадъците от десетилетия насам..

Как може да допринесете и вие?

Всеки може да се включи, като направи прости промени в ежедневието си. От използването на бутилки за вода за многократна употреба вместо пластмасови, до избягване на използването на пластмасови кутии за храна и артикули за еднократна употреба. Друга възможност е ограничаването на употребата на найлонови торбички за боклук - като се опитате да ограничите отпадъците вкъщи или като използвате повторно предмети, които иначе бихте изхвърлили.

За да научите повече за това как да допринесете за превръщането на света в по-устойчиво място, гледайте видеото:

 

* съдържание на Boehringer Ingelheim