Във връзка с крайния срок за включване на бизнеса в свободния пазар на електрическа енергия - 1 юли 2021 г., и поради пандемичната обстановка "Гранд Енерджи Дистрибюшън" уведомява всички заинтересувани стопански консуматори, че предлага:

Безконтактно сключване на договор

От компанията информират, че за сключване на договор не е необходимо да се посещава офис. Всеки заинтересован може да се обади на националния телефон 0700 500 44 или да направи запитване онлайн на http://grandenergy.net, като размяната на договор по куриер е изцяло за сметка на ГЕД.

От Гранд Енерджи Дистрибюшън съветват да не се изпуска срокът и напомнят, че отлагането на решението след 1 юли води до автоматично прехвърляне към доставчик от последна инстанция, което ще увеличи непрогнозируемо сметката за електрическа енергия.

Срокът 1 юли за приключване на процеса на либерализация се отнася за всички юридически лица, независимо от обема на консумираната енергия.

*Материалът е предоставен от "Гранд Енерджи Дистрибюшън"