Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева връчи сертификат за приоритетен инвестиционен проект на Фикрет Индже - мажоритарния собственик на "Алкомет" АД по реда на Закона за насърчаване на инвестициите за проекта "Разширяване на продуктовия микс, чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения". Размерът на инвестицията е 136 285 000 лв. и се предвижда разкриване на 160 нови работни места в тригодишния период на изпълнение на проекта.Инвестиционният проект насочва усилията си към разширяване на текущото производство в завода чрез въвеждане на нови продукти, които отговарят на актуалните изисквания на пазара. Освен разширяването на портфолиото, инвестицията ще допринесе също така за значително подобрение на качеството на произвежданите алуминиеви продукти, съобразено с нарастващите и строги стандарти на пазара."Работим целенасочено, за да укрепим България като привлекателна дестинация за инвеститори с добри и предвидими условия. Подкрепяме компаниите в цялата страна да модернизират и разширяват производствата си", коментира министър Стойчева по време на церемонията в МИР.

На церемонията присъстваха Мила Ненова - изпълнителен директор на Българска агенция за инвестициите, Хюсеин Йорюджю - изпълнителен директор на "Алкомет" АД, Нели Тончева - търговски директор на компанията, Емрах Сазак - член на Управителния съвет на "Алкомет" АД и Мая Блъскова - експерт "Управление на европейски програми и проекти.

Съдържание на: "Алкомет" АД